Feriepraktikplatser sommaren 2023

Feriepraktik inom sjukvård

Kirurgenheten
Kirurgenheten vårdar akuta och planerade patienter.

Arbetsuppgifterna består av att gå olika ärenden för patienterna. Andra arbetsuppgifter är påfyllning av material, hjälpa till med sängtransporter, hjälpa till vid matvagnen och att till viss del delta i vården av patienterna.

Feriepraktikanten hjälper också till i avdelningsköket och personalrum. På grund av akutverksamhet och mycket sjuka patienter önskar vi sökande som fyllt 17 år.

Neuro-strokeenheten
På Neuro-Strokeenheten vårdar vi patienter med olika neurologiska sjukdomar, exempelvis: Stroke, Hjärntumörer, Parkinson, Epelepsi mm. Du får en inblick i en akutmedicinsk avdelning med högt tempo där du kommer jobba i ett team med flera olika professioner.

Du får hjälpa till med olika sysslor på avdelningen, exempelvis: fylla på förråd, fylla på material i olika provtagningsvagnar. Städa och hålla ordning på avdelningen samt i patient och personalkök. Sprita av tagytor och expeditioner. Vara med vid måltids- och fika utdelning. Hjälpa övrig personal på avdelningen vid olika sysslor. Vara sällskap till patienter. Spela spel/läsa högt/ promenera tillsammans med patienter. Du kommer inte få delta i direkt vårdkrävande situationer eller vid den dagliga omvårdnaden eftersom du ännu inte har en vårdutbildning.

Det är ofta mycket uppskattat av patienter om du vill spendera tid med dem samt vara behjälplig vid olika aktiviteter/sysslor.

Kvinnosjukvården
Diverse köksarbete i BB/ Gyn:s respektive avdelningskök. Hämta matvaror, dela ut matbrickor, koka kaffe, duka fram och ta bort mm.

Göra sommar fika i personalrum, hjälpa till vid städning i patientutrymmen, städning vid patients hemgång samt tömma sopor, påfyllning av tvätt i patientskåp och hjälpa till med patienttransporter.

Infektionsavdelningen
På infektionsavdelningen vårdar vi patienter med olika infektionssjukdomar. Det kan vara utredning av tropiska sjukdomar, sepsis, tuberkulos med mera. Du får hjälpa till med olika sysslor på avdelningen. Fylla på förråd, vara med vid måltids- och fikautdelning, hålla ordning i personalkök och vara sällskap till patienter.

Närvårdsavdelningen Strömsund
På Näva får du umgås med patienterna i form av utevistelser på balkong eller på promenader. Ha olika aktiviteter med patienterna som att spela spel, tidningsläsning, sittgympa, musik, gå småärenden mm. Hjälpa till vid måltiderna, duka, plocka disk, hålla ordning i kök, enklare städning, bakning med mera.

Feriepraktik ej sjukvård

Post och bud
Postsortering, utdelning, frankering samt utdelning av postpaket.

Kostenheten, kajutan
Du kommer att få hjälpa till med vanligt förekommande enklare arbetsuppgifter. Det kan handla om att diska och packa varor eller hjälpa till med enklare kökssysslor. Du får gärna ha ett matintresse eller gå på restaurang och livsmedelsutb.

Kostenheten café
Du kommer att få hjälpa till med vanligt förekommande enklare arbetsuppgifter. Det kan handla om att diska och packa varor eller hjälpa till med enklare kökssysslor. Du får gärna ha ett matintresse eller gå på restaurang och livsmedelsutb.

Kostenheten produktionsköket
Du kommer att få hjälpa till med vanligt förekommande enklare arbetsuppgifter. Det kan handla om att diska och packa varor eller hjälpa till med enklare kökssysslor. Du får gärna ha ett matintresse eller gå på restaurang- och livsmedelsutbildning.