Förfrågan - Kurs i Barnhälsovård

De senaste åren har Region Västernorrland gjort den uppskattade, obligatoriska kursen i Barnhälsovård för ST-läkare i pediatrik och allmänmedicin.

Det har varit positivt med utbyte av erfarenheter mellan regionerna. P.g.a. förändringar i BHV-organisationen i Västernorrland behöver vi för fortsatt planering veta vilket år DU har tänkt gå kursen i Barnhälsovård.

Vi är tacksamma om du svarar på nedanstående frågor.

OBSERVERA! Om du redan gått den obligatoriska BHV-kursen färdigt, dvs del 1 och del 2, behöver du inte besvara nedanstående frågor.


Om Du fick önska geografisk plats för BHV-kurs: * (obligatorisk)
Om Du fick önska geografisk plats för BHV-kurs: