Allmänmedicin - Javisst!

Allmänmedicinskt arbetssätt - c3 kurs - för ST läkare

Du är varmt välkommen till Hållandsgården i Järpen på 3 dagars kurs för ST-läkare i allmänmedicin!
Datum:
20, 21 och 22 september 2021
Start 20/9 kl 9.30. Avslutning 22/9 kl 15.00

Allmänt
I många år har vi i Region Jämtland Härjedalen årligen haft mycket uppskattade ST-seminarier och kurser i fjällmiljö om viktiga allmänmedicinska teman.

2021 hälsas du välkommen till kurs i allmänmedicinskt arbetssätt. Kursinnehållet utgår från SFAM:s rekommendationer avseende kursinnehåll under delmål 3 enl 2008 års målbeskrivning och c3 enl 2015 års dito - om allmänmedicinskt arbetssätt, och kursen är obligatorisk för ST-läkare i allmänmedicin.

Teoripass varvas med grupparbeten och reflektion. Se bifogad programskiss. Föreläsare/ handledare är bl.a. Eva Jaktlund, SFAM:s tidigare ordförande, Malin Sjöström, med.dr och distriktsläkare, Mikael Lilja, docent, allmänläkare, Linda Nilsson, distriktsläkare, Eva-Pia Darsbo, specialist i allmänmedicin och geriatrik och Lena Lilja, ST-studierektor, distriktsläkare.

Dag 2 på eftermiddagen har vi ett pass med lämplig fysisk aktivitet, Du och vädret bestämmer! Före middagen på kvällen finns också utemöjligheter varje dag.
Tel: Hållandsgården: 0647-310 10

Förberedelser: Läs Allmänmedicin (red. Hunskår/ Hovelius), kap 1,4 och 6. Läs gärna Christer Petersson: Kunskap och Läkekonst!

Godkänd kurs: Läsa rek. avsnitt/ artiklar. Aktivt deltagande i grupparbeten och diskussioner.

Kursintyg vid godkänt deltagande delas ut vid kursens avslutning.

Kommunikationer: Hållandsgården är en kursgård mittemellan Järpen och Undersåker, som ligger en mil öster om Åre. Samåkning rekommenderas. Om Du reser med natttåg till Järpen/ Undersåker: Buss/ taxi avgår från Undersåkers järnvägsstation: Taxi Västjämtland, Järpen, tel 0647-10 400, Björn Olsson Taxi, Åre tel 0647- 50 555.

Hållandsgården, en familjär och trivsam kursgård, erbjuder god, delvis lokalproducerad mat och enkel hotellstandard. Du får företrädesvis eget rum med dusch, men enstaka kan behöva dela rum.

Kurskostnad: 3-dagarskurs, 6300 kr, logi: helpension Hållandsgården ca 2700 kr.

Kursavgift / kost och logi debiteras efter kursen.

Programinnehåll

 

I korta teoripass och i gruppövningar utifrån patientfall arbetar vi med

 • patientcentrering – konsultationen, tillit, kontinuitet, helhetstänkande
 • expektans – bära osäkerhet, säkerhetstänkande, tiden som redskap
 • allmänmedicinsk beslutsprocess
 • teamarbete
 • strukturerat arbetssätt
 • digitalt arbetssätt kontra hembesök
 • olika verksamhetsformer – nationellt-internationellt, nu och i framtiden?
 • riskfaktorbedömning
 • multisjuka
 • egen utveckling – fortbildning
 • utevistelse (promenad) med reflektionsuppgift


Anmälan: Via formulär nedan, senast 31 maj 2021.
Anmälan är bindande!!
Begränsat platsantal. Reservplatslista upprättas.

Frågor kring anmälan: Lena Engdahl

Frågor kring innehållet: Lena Lilja, ST-studierektor, tel: 070 629 89 03

Företräde ges i första hand dig som ST-läkare från Region Jämtland Härjedalen och om Du är sent i ST. Inbjudan till ST-läkare från Västernorrland kommer att skickas ut efter 1 april om det finns platser kvar. Begränsat platsantal, max 30 platser.

Bekräftelse på anmälan kommer kort efter att Du skickat den. Bekräftelse på deltagande i kursen kommer fortlöpande, men senast andra veckan i februari.

Vid avbokning av bekräftad plats efter 20 augusti, får din Hc betala fullt pris (9000 kr), om du inte kan ordna ersättare.

Schema och ytterligare info kommer i maj 2021.

Hjärtligt välkommen! hälsar planeringsgruppen, Lena Lilja, Eva Jaktlund, Malin Sjöström, Linda Nilsson och Mikael Lilja

Kursmål

 

ST-läkaren visar i samtal och grupparbeten att denne förstår och kan använda

 • ett patientcentrerat arbetssätt
 • kan värdera patientens hälsotillstånd utifrån dennes hela livssituation
 • förstår kontinuitetens värde
 • kan resonera adekvat kring resursutnyttjande och risk
 • känner sig förtrogen med arbetssätt avseende de mest sjuka äldre

Anmälan

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 maj klockan 23.55.