Fortbildningstillfälle för klinikstudierektorer

Du som är klinikstudierektor för ST eller AT - Välkommen till ett inspirerande fortbildningstillfälle!

Hur kan du som klinikstudierektor använda kliniska utvärderingsinstrument som ett verktyg för att förbättra handledning och lärandemiljö?

Tid & datum: fredag 23 oktober 2020, kl .13-16.30

Lokal: Indalsälven, Hus 3, plan 3.

I anslutning till höstens handledarfortbildning arrangerar vi också ett fortbildningstillfälle för regionens klinikstudierektorer. Temat vid årets handledarfortbildning är kliniska utvärderingsinstrument. Här fördjupar vi det temat för att ge bättre möjligheter till uppföljning och fortsatt diskussion på den egna enheten.

Vår gäst i år är Fredrik Walentin, överläkare, specialist i neurologi, med erfarenhet bl.a av tidigare arbete som övergripande ST-studierektor i Örebro och nu verksam inom i professionell utveckling inom läkarprogrammet i Örebro. Fredrik har en mångfasetterad erfarenhet av utbildningsfrågor för läkare.

Denna fortbildning innefattar följande:

  • genomgång av de evidens för etablerade utvärderingsinstrument
  • kort resumé av instrument som är i intågande
  • praktiska övningar
  • diskussion kring erfarenheter av och synpunkter på utvärderingsinstrumentens roll i vår kliniska lärandemiljö

Inför träffen kommer du att få en mindre förberedelseuppgift.

Antalet platser är begränsat. Vid stort intresse kommer anmälningarna att prioriteras i den ordning de kommit in. ST-klinikstudierektorer kommer vid detta tillfälle att prioriteras före AT-studierektorer.
Inom en vecka efter sista anmälningsdag får du besked om du har fått plats.


Kostnad: Utbildningen betalas av FoU-enheten och är därför kostnadsfri för enskild deltagare. Fika ingår. Outnyttjad plats faktureras med 1000 kr.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 2 oktober 2020. Glöm inte meddela eventuell födoämnesöverkänslighet!

Varmt välkommen till ett givande fortbildningstillfälle hälsar Yulia och Pierre

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 oktober klockan 23.50.