Handledarfortbildning

Du som är specialist och handledare - Välkommen till handledarfortbildning!

Mini-CEX, DOPS, CBD- Är det någon nytta med instrument för utvärdering av klinisk aktivitet? Kan de underlätta handledning i vardagen på våra kliniker och hälsocentraler? Och hur kan de påverka vår lärandemiljö?

Datum: torsdag 22 eller fredag 23 oktober 2020.

Lokal & tid:
22/10 kl. 13-17. Dr Prag, Hus 2, plan 2 (källaren)
23/10 kl. 8-12. Indalsälven, Hus 3, plan 3

Vid årets handledarfortbildning har vi glädjen att välkomna en erfaren, och i utbildningsfrågor engagerad kollega, Fredrik Walentin, överläkare, specialist i neurologi, med erfarenhet bl.a av tidigare arbete som övergripande ST-studierektor i Örebro och nu verksam inom i professionell utveckling inom läkarprogrammet i Örebro. Fredrik har en mångfasetterad erfarenhet av utbildningsfrågor för läkare.

Årets fortbildning fokuserar på kliniska utvärderingsinstrument och innehåller följande moment:

  • Föreläsning- Kliniska utvärderingsinstrument - vad vet vi att de gör för nytta och hur kan de förbättra vår handledning?
  • Praktisk färdighetsträning i användningen av mini-CEX och diskussion kring tillämpning av CBD och specialistkollegium.

Förberedelse: Använd mini-CEX för utvärdering av ST-läkare vid din enhet vid ett eller två tillfällen. Reflektera över möjligheter, nytta och svårigheter med att använda detta instrument.

Sista anmälningsdag fredag 2 oktober 2020.


Antalet platser är begränsat. Vid stort intresse kommer anmälningarna att prioriteras i den ordning de kommit in, ”först till kvarn…” alltså.

Inom en vecka efter sista anmälningsdag får du besked om du har fått plats.

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri för enskild deltagare men outnyttjad plats faktureras med 2000 kr. Fika ingår.

Fortbildningen vänder sig till dig som gått en grundläggande handledarutbildning.
Fokus kommer att ligga på att bedöma färdigheter samt användning av ett strukturerat bedömningsinstrument (mini-CEX).

Program

  • Inledning, presentation
  • Träning på bedömningssituationer utifrån förinspelat videomaterial som tillhandahålles av kursledningen.
  • Träning i att ge strukturerad utvecklande feed-back med hjälp av ett strukturerat bedömningsinstrument.

Anmälan: Via länk till formulär nedan, senast 5 oktober 2018. Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet! Max 20 deltagare per utbildningstillfälle, först till kvarn!

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri och betalas av FoUU-avdelningen. Eftermiddagsfika ingår. Din enhet står för lönekostnad.

ANMÄLAN

Välj endast ett av tillfällena, samma program båda dagar. Max 25 deltagare per grupp, först till kvarn!

Varmt välkommen till ett givande fortbildningstillfälle hälsar Yulia och Pierre