Handledarfortbildning

Du som är specialist och handledare - Välkommen till handledarfortbildning!

Årets fortbildning tar avstamp i den nya ST-författningen som trädde i kraft den 1 juli i år. I arbetet med införandet har vi dragit några viktiga lärdomar som kan komma till nytta i handledarprocessen redan idag.

Samma program erbjuds vid två utbildningstillfällen.

Onsdag 24/11 kl 8.00-12.00. Indalsälven, Hus 3, plan 3

Onsdag 24/11 kl 13.00-17.00. Indalsälven, Hus 3, plan 3

Detta utbildningstillfälle är utformat för fysisk närvaro för att kunna ta del av hela innehållet. Det kommer att finnas möjlighet att koppla upp sig via Teams men då kommer man inte kunna ta del av gruppdiskussionerna. Vi kommer inte heller kunna förmedla tekniskt stöd.

Agenda Handledarfortbildning

  • Regelverket för specialiseringstjänstgöring, skillnader mellan SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8
  • Vad kan vi lära oss från arbetet och införandet av den nya författningen:
  • Hur lär vi känna adepten som vi handleder?
  • Vilka är verksamhetens och våra förväntningar på adepten?
  • Utvärderingsstruktur för att nå utbildningsmålet. Hur implementerar vi den i vår kliniska vardag.

Förberedelse: Läs igenom den nya författningen HSLF-FS 2021:8 samt målbeskrivning för din specialitet samt målbeskrivning BT.

Sista anmälningsdag fredag 12 november 2021.


Inom en vecka efter sista anmälningsdag får du besked om du har fått plats.

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri för enskild deltagare men outnyttjad plats faktureras med 2000 kr. Fika ingår.

Fortbildningen vänder sig till dig som gått en grundläggande handledarutbildning.
Fokus kommer att ligga på att bedöma färdigheter samt användning av ett strukturerat bedömningsinstrument (mini-CEX).

Program

  • Inledning, presentation
  • Träning på bedömningssituationer utifrån förinspelat videomaterial som tillhandahålles av kursledningen.
  • Träning i att ge strukturerad utvecklande feed-back med hjälp av ett strukturerat bedömningsinstrument.

Anmälan: Via länk till formulär nedan, senast 5 oktober 2018. Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet! Max 20 deltagare per utbildningstillfälle, först till kvarn!

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri och betalas av FoUU-avdelningen. Eftermiddagsfika ingår. Din enhet står för lönekostnad.

ANMÄLAN

Välj endast ett av tillfällena, samma program båda kurstillfällen.

Varmt välkommen till ett givande fortbildningstillfälle hälsar Yulia och Pierre

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se