Handledarträff för AT- & ST-handledare

AT-handledare i specialiserad vård
AT- och ST-handledare primärvård

Datum: fredag 21 februari 2020

Lokal:  Konferensrummet Musslan, Östersunds sjukhus.

Program: Se nedan, hör gärna av dig med önskemål om ytterligare programpunkter.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 11 februari 2020.

Meddela i anmälan om Du vill delta via videokonferens, ange ditt uppringningsnummer.

OBS! Glöm inte meddela om du önskar lunch. Ange också ev. födoämnesallergi! 

Bekräftelse på din anmälan kommer samtidigt som du får besked om deltagande.

Program fredag 21 februari
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 11 februari klockan 23.58.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214