Inbjudan till Informationsseminarium om ST

Vad är HSLF-FS 2021:8 och SOSFS 2015:8?

Hur upprättar jag ett ST-kontrakt?

Utbildningsprogram - upprätta och revidera?

Hur arbeta med kontinuerlig kompetensvärdering?

Startseminarium om ST

Datum: onsdag 9 november 2022 kl. 8:30-16:30

Lokal:  Östersunds sjukhus, exakt lokal meddelas senare.

Informationsmängden kring ST är betydande. Här erbjuds Du som ny ST-läkare att tillsammans med din handledare arbeta med frågor som rör din ST under handledning. Passa på att, tilsammans med din handledare, upprätta eller revidera utbildningsprogrammet och färdigställa ST-kontraktet med stöd av oss övergripande ST-studierektorer.

Det är viktigt att du som ny ST-läkare har förberett dig genom att börja skissa på ditt ST-utbildningsprogram innan vi ses för att få ut maximalt av dagen.
Läs igenom din specialistförenings målbeskrivning och ta med den!

Målgrupp: Blivande och nyblivna ST-läkare och ST-handledare inom Region Jämtland Härjedalen och Hälsoval Jämtland Härjedalen.

Innehåll: Information ST-författningen och vilka lokala riktlinjer som gäller. Utrymme att lyfta egna ST-frågor. Tid avsatt för att ST-läkare och handledare tillsammans ska kunna arbeta med, skriva eller revidera utbildningsprogram och se över verktyg för kompetensutvärdering.

Kursbok: ST-boken, Björgel m fl. Saknas den på din enhet så kan Medicinska biblioteket hjälpa till med inköp.

Kurskostnad: FoU-enheten täcker kurskostnaden men din egen enhet står för din lön. För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch betalar du själv.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 1 oktober 2022. Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet!

ST-läkare och handledare anmäler sig separat!
OBS! Begränsat antal platser.

Bekräftelse på anmälan kommer direkt när du skickar in din anmälan.

Bekräftelse på om du har fått en plats kommer ca en vecka efter sista anmälningsdatum.


Vid frågor eller funderingar nås vi via FBL STStudierektorovergripande@regionjh.se

Varmt välkomna hälsar vi övergripande ST-studierektorer Pierre de Flon och Yulia Stennikova.

Sista anmälningsdag är den 1 oktober klockan 23.58.
Personuppgifter
Personuppgifter
Yrkeskategori: * (obligatorisk)
Yrkeskategori:

År och månad i formatet ÅÅÅÅ-MM Om ej ST-läkare skriv XXXSpecialkost, allergier, hjälpmedelsbehov, etc.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se