Inbjudan till Informationsseminarium om ST

Datum: onsdag 6 oktober 2021 kl. 8:30-16:30

Lokal:  Lokal eller Teamslänk meddelas senare.

Vad är SOSFS 2015:8?
Hur upprättar jag ett ST-kontrakt?
Utbildningsprogram?
Hur gör jag en revision av utbildningsprogrammet?
Hur arbeta med kontinuerlig kompetensvärdering?

Varmt välkommen till en informations- och inspirationsdag om ST-utbildning! Informationsmängden kring ST är betydande. Här erbjuds du som ny ST-läkare att tillsammans med din handledare, fördjupa dig i frågor som rör din ST. Passa på att tilsammans med oss övergripande studierektorer, upprätta eller revidera utbildningsprogrammet och färdigställa ST-kontraktet. 

Det är viktigt att du som ny ST-läkare har förberett dig genom att börja skissa på ditt ST-utbildningsprogram innan vi ses för att få ut maximalt av dagen.
Läs igenom din specialistförenings målbeskrivning och ta med den!

Målgrupp: Nyblivna ST-läkare och vikarierande underläkare inför ST tillsammans med handledare inom Region Jämtland Härjedalen och Hälsoval Jämtland Härjedalen.

Innehåll: Information om aktuella ST-författningar och vilka lokala riktlinjer som gäller. Utrymme att lyfta egna ST-frågor. Tid avsatt för att ST-läkare och handledare tillsammans ska kunna arbeta med, skriva eller revidera utbildningsprogram och se över verktyg för kompetensutvärdering.

Kursbok: ST-boken, Björgel m fl. Vi rekommenderar starkt att din enhet skaffar den boken om ni inte redan har den. finns också hos Medicinska biblioteket som även kan bistå med inköp.

Kurskostnad: FoU-enheten täcker kurskostnaden men din egen enhet står för din lön. För- och eftermiddagsfika ingår om pandemin medger att vi ses fysiskt. Lunch betalar du själv.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 12 september 2021. Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet!

ST-läkare och handledare anmäler sig separat!
OBS! Begränsat antal platser.

Bekräftelse på anmälan kommer direkt när du skickar in din anmälan.

Bekräftelse på om du har fått en plats kommer ca en vecka efter sista anmälningsdatum.


Vid frågor eller funderingar nås vi via FBL STStudierektorovergripande@regionjh.se

Varmt välkomna hälsar ST-studierektorerna.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 september klockan 23.58.