Inbjudan till Informationsseminarium om ST

Datum: onsdag 3 mars 2021 kl. 8:30-16:30

Lokal:  Musslan, Östersunds sjukhus.

Vad är SOSFS 2015:8?
Hur upprättar jag ett ST-kontrakt?
Utbildningsprogram?
Hur gör jag en revision av utbildningsprogrammet?
Hur arbeta med kontinuerlig kompetensvärdering?

Varmt välkommen till en informations- och inspirationsdag om ST-utbildning! Informationsmängden kring ST är betydande. Här erbjuds du som ny ST-läkare att tillsammans med din handledare, arbeta med frågor som rör din ST under handledning av studierektorerna. Passa på att, tillsammans med oss studierektorer, upprätta eller revidera utbildningsprogrammet och färdigställa ST-kontraktet. 

Det är viktigt att Du som ny ST-läkare har förberett dig genom att börja skissa på ditt ST-utbildningsprogram innan vi ses för att få ut maximalt av dagen.
Läs igenom din specialistförenings målbeskrivning och ta med den!

Målgrupp: Blivande och nyblivna ST-läkare och ST-handledare inom Region Jämtland Härjedalen och Hälsoval Jämtland Härjedalen.

Innehåll: Information om ST-författningen och vilka lokala riktlinjer som gäller. Utrymme att lyfta egna ST-frågor. Tid avsatt för att ST-läkare och handledare tillsammans ska kunna arbeta med, skriva eller revidera utbildningsprogram och se över verktyg för kompetensutvärdering.

Kursbok: Vi har hittills använt Egidus, Egidus m.fl: ”Vägen till Specialist”, Studentlitteratur, som är en guldgruva för alla i ST- handledningssammanhang. Eventuellt kommer vi att, inför detta tillfälle, gå över till ST-boken, Björgel mfl, om den nya upplagan hunnit komma ut.
Ange i anmälningsformuläret om du önskar kursboken.

Kurskostnad: FoU enheten täcker kurskostnaden men din egen enhet står för din lön. Behöver du kursbok debiteras din enhet. För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch betalar du själv.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 1/2 2021. Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet!

ST-läkare och handledare anmäler sig separat!
OBS! Begränsat antal platser.

Bekräftelse på anmälan kommer direkt när du skickar in din anmälan.

Bekräftelse på om du har fått en plats kommer ca en vecka efter sista anmälningsdatum.


Vid frågor eller funderingar nås vi via FBL STStudierektorovergripande@regionjh.se

Varmt välkomna hälsar ST-studierektorerna.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 februari klockan 23.58.