Informationsseminarium om ST

Datum: tisdag 1 december 2020

Lokal:  Meddelas senare.

Vad är SOSFS 2015:8?
Hur upprättar jag ett ST-kontrakt?
Utbildningsprogram?
Hur gör jag en revision av utbildningsprogrammet?
Hur arbeta med kontinuerlig kompetensvärdering?

Varmt välkommen till en informations- och inspirationsdag om ST-utbildning! Informationsmängden kring ST är betydande. Här erbjuds du som ny ST-läkare att tillsammans med din handledare och din chef, arbeta med frågor som rör din ST under handledning av studierektorerna. Passa på att, tillsammans med oss studierektorer, upprätta eller revidera utbildningsprogrammet och färdigställa ST-kontraktet. 

Det är viktigt att du som ny ST-läkare har förberett dig genom att börja skissa på ditt ST-utbildningsprogram innan vi ses för att få ut maximalt av dagen.
Läs igenom din specialistförenings målbeskrivning och ta med den!

Målgrupp: Blivande och nyblivna ST-läkare, ST-handledare och chefer till ST-läkare inom Region Jämtland Härjedalen och Hälsoval Jämtland Härjedalen.

Innehåll: Information om ST-författningen och vilka lokala riktlinjer som gäller. Utrymme att lyfta egna ST-frågor. Tid avsatt för att ST-läkare och handledare tillsammans ska kunna arbeta med, skriva eller revidera utbildningsprogram och se över verktyg för kompetensutvärdering.

Kursbok: Vi har hittills använt Egidus, Egidus m.fl: ”Vägen till Specialist”, Studentlitteratur, som är en guldgruva för alla i ST- handledningssammanhang. Den fungerar även om 2015 års författning inte finns angiven i texterna.
Ange i anmälningsformuläret om du önskar kursboken.

Kurskostnad: FoU enheten täcker kurskostnaden men din egen enhet står för din lön. Behöver du kursbok, ca 300 kr, debiteras din enhet. För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch betalar du själv.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 1/11 2020. Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet!

OBS! ST-läkare, handledare och chef anmäler sig separat! Begränsat antal platser.

Bekräftelse på anmälan kommer direkt när du skickar in din anmälan.

Bekräftelse på om du har fått en plats kommer ca en vecka efter sista anmälningsdatum.


Vid frågor eller funderingar nås vi via FBL STStudierektorovergripande@regionjh.se

Varmt välkommen med din anmälan hälsar Studierektorerna.

Sista anmälningsdag är den 1 november klockan 23.58.
Personuppgifter
Personuppgifter
Yrkeskategori: * (obligatorisk)
Yrkeskategori:År och månad i formatet ÅÅÅÅ-MM Om ej ST-läkare skriv XXX


Jag önskar kursboken "Vägen till specialist". * (obligatorisk)
Kostnaden, ca 300 kronor debiteras din enhet.
Jag önskar kursboken "Vägen till specialist".ex. referens 7011ANER (om du ej har eller vet referens, fråga din chef)

Specialkost, allergier, hjälpmedelsbehov, etc.