Klinisk kommunikationskurs för ST-läkare

Datum: 18-20 oktober + 25 november 2021. (egen tid för hemuppgifter tillkommer enligt nedan)

Lokal:  I anslutning till Östersunds sjukhus, exakta lokaler meddelas senare

OBS!  Anmälan är BINDANDE. Sista anmälningsdag, söndag 5 september 2021.

Vårdarbete består av ständiga möten och dess effekter är beroende av medarbetarnas förmåga att kommunicera. I målbeskrivningarna för ST slås fast att kommunikativ kompetens är ett av de obligatoriska kompetenskraven för att erhålla specialistkompetens. För alla ST-läkare, oavsett specialitet, ska denna kompetens fortlöpande utvärderas av handledare och chef.

  • För dig som gör ST enligt författningen SOSFS 2015:8 i någon klinisk specialitet ( inklusive klinisk fysiologi och radiologi) är konsultationskurs obligatorisk, motsvarande delmål b1.
  • För dig som gör ST enligt SOSFS 2008:17 och är ST i allmänmedicin, barnmedicin, barnpsykiatri, gynekologi, psykiatri anges obligatorisk kurs i kommunikation/ konsultation (delmål 13). För ST i invärtesmedicinska specialiteter gäller kurs alternativt seminarium som obligatoriskt moment och denna kurs uppfyller här kravet enligt delmål 13.

Kursinnehållet bygger på korta teoripass varvade med praktiska konsultationsövningar och videoinspelade rollspel/ patientkonsultationer.

Under kursen lyfter vi också diskussioner kring ”Det svåra samtalet” och berör situationer med mer komplicerande faktorer som påverkar kommunikationen mellan patient och närstående.

Kursen utgår från metodiken i den välbeprövade sk Kalymnosmodellen (JH Larsen), för mer detaljerad beskrivning se Kursplan Kurs i Klinisk kommunikation för ST-läkare i Teams ST forum/utbildning, kanalen Kurser ST-läkare i kursmappen under fliken Filer.

I kursplanen beskrivs också de hemuppgifter som ingår i kursen närmare. Det är en hemuppgift inför kursstart (beräknad tidsåtgång 3 timmar) och en hemuppgift med videoinspelning inför kursdag 4 (beräknad tidsåtgång 5 timmar). Du ansvarar själv för att få den tiden avsatt, planera för det redan vid anmälan.

Kostnad:
Kursen bekostas av FoU-enheten i Region JH och är därför kostnadsfri för ST-läkare med anställning inom Region JH inkl Hälsovalet. Din klinik betalar din lön under kurstiden.

Anmälan: Via formulär nedan, senast måndag 5 september 2021.

Platsantalet är begränsat till 24 deltagare. Om anmälningarna överstiger maximalt platsantal, upprättas en reservplatslista där kortast tid kvar till ansökan om specialistbevis prioriteras.
Bekräftelse på anmälan kommer vid anmälan. Definitiv bekräftelse om du erhållit kursplats eller reservplats kan förväntas inom cirka en vecka efter sista anmälningsdagen.

OBSERVERA att anmälan är bindande. Om du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om du uteblir från en tilldelad kursplats får din klinik betala kostnad på 7500 kr.

Vid eventuella frågor kontaktar du kursledningen genom mail till vår FBL (Funktionsbrevlåda)

Varmt välkommen med din anmälan!
Hälsar ST-studierektorerna kursledningen och handledarna genom

Pierre de Flon
Övergripande ST-studierektor, Region Jämtland Härjedalen

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 september klockan 23.50.
Reservanmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 september klockan 23.50.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se