Kurs i Barnhälsovård för ST-läkare

Datum: 23-25 november 2020

Lokal:  Lagmannen, Köpmangatan 21, Östersund

Du som är ST-läkare i allmänmedicin och barn- och ungdomsmedicin är varmt välkommen till denna kurs i Östersund. Programmet fokuserar på barnhälsovårdens, BHV:s, innehåll och arbetet på barnavårdscentralen, BVC.

Kursen ger dig:

  • kunskaper om det friska barnet, dess tillväxt,
  • utveckling och avvikelser från det normala
  • redskap för hälsofrämjande arbete bland barn och föräldrar
  • kunskap i handläggning av psykosociala problem och lagstiftning
  • insikter i samverkan med socialtjänst m.fl.

Programmet bygger på föreläsningar, grupparbete och gott om utrymme för diskussioner. Programmet är sammanställt av barnläkare och allmänläkare i samråd.

Kursen uppfyller kurskrav enligt målbeskrivningen för både allmänmedicin och barn- och ungdomsmedicin avseende barnhälsovård (delmål c6 respektive delmål c1). För allmänmedicin och pediatrik är denna kurs obligatorisk.

För godkänd kurs ska du innan kursen:

A. Ha auskulterat på BVC vid minst 2 tillfällen. Har du arbetat på BVC är det naturligtvis en fördel!
B. Skicka in ett fall till lena.lilja@regionjh.se senast 4 november med BVC-anknytning, vilket du får vara beredd att presentera på max 3 minuter under kursen .
C. Skriva en reflektion, på högst en A-4-sida, som Du skickar in till lena.lilja@regionjh.se senast 4 november , där Du översiktligt beskriver:

  • din ”hemma -BVC”
  • dina tankar angående barnhälsovårdens uppdrag
  • läkarens roll på barnavårdscentralen
  • dina förväntningar på kursen
  • dina farhågor inför arbete på BVC

Du förväntas delta aktivt under kursdagarna 23-25 november.

Kurslitteratur: Barnhälsovård, Magnusson, Blennow et al, Liber, ISBN 978-91-47-01563-4. Denna bok finns oftast på alla BVC att låna och är en lättläst guldgruva. För allmänmedicinarna finns också avsnitt om BHV i boken ”Allmänmedicin” av S. Hunskår. Se också www.rikshandboken-bhv.se

Kursavgift: Ingen, men din enhet står för din lön. Fika och lunch ingår.

Anmälan är bindande. Avbokning efter sista anmälningsdagen innebär att din klinik får ersätta för kurskostnaden, 6000 kr, om Du inte hittar en ersättare

Anmälan: Via formulär nedan, senast 6 september 2020. Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet! Bekräftelse på din anmälan kommer samtidigt som du får besked om deltagande.

Mycket välkommen hälsar kursledningen
Anna Lundmark, BHV-överläkare, Gustaf Tanghöj, specialistläkare, BUM, Jenny Hedman, samordningssjuksköterska,FBH, och Lena Lilja, allmänläkare och ST-studierektor

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 6 september klockan 23.58.