Kurs i Försäkringsmedicin och rehabiliteringsprocessen för AT-läkare och ST-läkare

Under den här kursen kommer du, genom såväl katedrala föreläsningar som praktiska moment och gruppövningar att fördjupa din kunskap om sjukrivningsprocessen, få möta representanter för de olika aktörer som är inblandade och diskutera svårigheter och problem utifrån egna och presenterade patientfall. Första dagen fokuserar på kortare sjukskrivning, andra dagen på långvarig sjukdom och yrkesinriktad rehabilitering.

Datum: 29-30 januari 2020

Lokal:  Östersunds sjukhus, Hörsalen Snäckan.
(medverkan via länk är inte möjlig, kursupplägget utgår från interaktion med och mellan deltagarna)

Målgrupp: AT-läkare från slutet av medicinplaceringen rekommenderas delta, kursen kan sedan tillgodoräknas under ST. Kurs i Försäkringsmedicin är obligatorisk för alla ST-läkare inom kliniska specialiteter, delmål b4.

Medverkande: Representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, rehab-koordinatorer, företagshälsovård, distriktsläkare och Östersunds teaterverkstad m.fl.

Förberedelse:
Bekanta dig med aktuell nomenklatur och tillgängliga stöd och verktyg hos Socialstyrelsen och Försäkringskassan.
Ta gärna med egna sjukskrivningsfall att diskutera till grupparbete dag 1. Det kommer även att finnas förberedda fall att diskutera, om du inte har något eget.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 22 november 2019.

Kursen är kostnadsfri. Fika ingår men du betalar din lunch själv. Inom en vecka efter sista anmälningsdag får du besked om du fått plats på kursen. Både AT och ST prioriteras utifrån tid kvar till avslutad utbildningstjänst.

Bekräftad plast är bindande. Outnyttjad plats debiteras med 6000 kr.

Välkommen till en kurs som vi hoppas ska underlätta en del av dina arbetsuppgifter!

Övergripande AT- och ST studierektorerna

Anmälningsformulär
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 november klockan 23.55.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214