Kurs i Försäkringsmedicin och rehabiliteringsprocessen för AT-läkare och ST-läkare

Under den här kursen kommer du, huvudsakligen genom praktiska moment och gruppövningar att fördjupa din kunskap om sjukrivningsprocessen, få möta representanter för de olika aktörer som är inblandade och diskutera svårigheter och problem utifrån gestaltade och egna patientfall. Första dagen fokuserar på kortare sjukskrivning, andra dagen på långvarig sjukdom och yrkesinriktad rehabilitering.

Datum: 4-5 februari 2021

Lokal:  Meddelas senare.
(medverkan via länk är inte möjlig, kursupplägget utgår från interaktion med och mellan deltagarna)

Målgrupp: Kurs i Försäkringsmedicin är obligatorisk för alla ST-läkare inom kliniska specialiteter (utom bild- och funktionsmedicinska processer), delmål b4. AT-läkare under slutdelen av sin tjänst erbjuds att delta. Kursen kan sedan tillgodoräknas under ST enligt SOSFS 2015:8.

Medverkande: Representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, rehab-koordinatorer, företagshälsovård, läkarkollegor och Östersunds teaterverkstad m.fl.

Förberedelse:
Avsätt 4 timmar och genomför de två grundmodulerna för ST-läkare i SKR:s webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin samt det efterföljande kunskapstestet.
Intyg på godkänt kunskapstest krävs för deltagande under kursdagarna.
Ta gärna med egna sjukskrivningsfall att diskutera vid mötet med de inblandade aktörerna dag 2.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 3 januari 2021.

Kursen är kostnadsfri. Fika ingår men du betalar din lunch själv. Inom en vecka efter sista anmälningsdag får du besked om du fått plats på kursen. Både AT och ST prioriteras utifrån tid kvar till avslutad utbildningstjänst.

Bekräftad plast är bindande. Outnyttjad plats debiteras med 6000 kr.

Välkommen till en kurs som vi hoppas ska underlätta en del av dina försäkringsmedicinska arbetsuppgifter!

Övergripande AT- och ST studierektorerna

Anmälningsformulär
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 3 januari klockan 23.55.