Kurs i Försäkringsmedicin och rehabiliteringsprocessen för ST-läkare

Under den här kursen kommer du, huvudsakligen genom praktiska moment och gruppövningar att fördjupa din kunskap om sjukskrivningsprocessen, få möta representanter för de olika aktörer som är inblandade och diskutera svårigheter och problem utifrån gestaltade och egna patientfall. Första dagen fokuserar på kortare sjukskrivning, andra dagen på långvarig sjukdom och yrkesinriktad rehabilitering.

Datum: 3-4 februari 2022

Lokal:  Meddelas senare. (medverkan via länk är inte möjlig, kursupplägget utgår från interaktion med och mellan deltagarna)

Målgrupp: Kurs i Försäkringsmedicin är obligatorisk för alla ST-läkare inom kliniska specialiteter (utom bild- och funktionsmedicinska processer), delmål b4. AT-läkare under slutdelen av sin tjänst erbjuds att delta. Kursen kan sedan tillgodoräknas under ST enligt SOSFS 2015:8.

Medverkande: Representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, rehab-koordinatorer, företagshälsovård, läkarkollegor och Östersunds teaterverkstad m.fl.

Kursinnehåll: Se kursplan och preliminärt kursprogram i kursmappen i Teams STforum/ utbildning.

Förberedelse: Avsätt 4 timmar och genomför de två grundmodulerna för ST-läkare i SKR:s webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin samt det efterföljande kunskapstestet.
Intyg på godkänt kunskapstest krävs för deltagande under kursdagarna.
Ta gärna med egna sjukskrivningsfall att diskutera vid mötet med de inblandade aktörerna dag 2.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 3 januari 2022.

Kursen är kostnadsfri. Fika ingår men du betalar din lunch själv. Inom en vecka efter sista anmälningsdag får du besked om du fått plats på kursen. Sökande prioriteras utifrån tid kvar till avslutad utbildningstjänst.

Bekräftad plast är bindande. Outnyttjad plats debiteras med 6000 kr.

Välkommen till en kurs som vi hoppas ska underlätta en del av dina försäkringsmedicinska arbetsuppgifter!

Övergripande ST studierektorerna

Anmälningsformulär
Sista anmälningsdag är den 3 januari klockan 23.55.
Personuppgifter
Personuppgifter


Om du är osäker, fråga din chef.
Yrkeskategori: * (obligatorisk)
Annat=t.ex. specialist, vikariat före ST
Yrkeskategori:
Ange år och månad för: AT leg. / ST ansökan om specialistbevis.

Kursintyg för ST-läkare: * (obligatorisk)
Kursintyg för ST-läkare:
T.ex. Specialkost, allergier, hjälpmedelsbehov, etc.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se