Kurs i Klinisk kommunikation för ST-läkare

Datum: 7-9 oktober, samt 19 november 2020.

OBS! Reviderat datum för dag 3.

Lokal:  I anslutning till Östersunds sjukhus, exakta lokaler meddelas senare.

OBS!  Anmälan är BINDANDE. Sista anmälningsdag, söndag 30 augusti 2020.

Vårdarbete består av ständiga möten och dess effekter är beroende av medarbetarnas förmåga att kommunicera. I målbeskrivningarna för ST slås fast att kommunikativ kompetens är ett av de oblogatoriska kompetenskraven för att erhålla specialistkompetens. För alla ST-läkare, oavsett specialitet, ska denna kompetens fortlöpande utvärderas av handledare och chef.

  • För dig som gör ST enligt författningen SOSFS 2015:8 i någon klinisk specialitet ( inklusive klinisk fysiologi och radiologi) är konsultationskurs obligatorisk, motsvarande delmål b1.
  • För dig som går ST enligt SOSFS 2008:17 och gör ST inom allmänmedicin, barnmedicin, barnpsykiatri, gynekologi, psykiatri anges obligatorisk kurs i kommunikation/ konsultation( delmål 13). För ST i invärtesmedicinska specialiteter gäller kurs alt. seminarium som obligatoriskt moment och denn kurs uppfyller här kravet enligt delmål 13.

Kursinnehållet bygger på korta teoripass varvade med praktiska konsultationsövningar och videoinspelade rollspel/ patientkonsultationer. Under kursen lyfter vi också diskussioner kring "Det svåra samtalet" och berör situationer med mer komplicerade faktorer som påverkar kommunikationen mellan patient och närstående. Kursen utgår från metodiken i den välbeprövade s.k. Kalymnosmodellen (JH Larsen), för mer detaljerad beskrivning se Kursplan Kurs i Klinisk kommunikation för ST-läkare i Teams ST forum/utbildning, kanalen Kurser ST-läkare i kursmappen under fliken Filer.

I kursplanen beskrivs också de hemuppgifter som ingår i kursen närmare. Det är en hemuppgift inför kursstart (beräknad tidsåtgång 3 h) och en hemuppgift med videoinspelning inför kursdag 4 (beräknad tidsåtgång 5 h). Du ansvarar själv för att få den tiden avsatt, planera för det redan nu.

Årets lärare/ handledare  är Åsa Lindblad, allmänläkare HC Brunflo. Johan Johansson, specialist i allmänmedicin och i palliativ medicin, Storsjögläntan. Jessica Westman, specialistläkare neonatologi, KS, BUM. Daniel Modin, ST-läkare internmedicin. Frida Broström, allmänläkare HC Åre, Niklas Olsson, allmänläkare HC Krokom, Lena Lilja, ST-studierektor och allmänläkare HC Brunflo, Pierre de Flon, neurolog och övergripande ST-studierektor.

Kurskostnad: FoU står för kurskostnad, din klinik betalar lönen.

Kursintyg skickas ut efter godkänd, avslutad kurs.

Bindande anmälan:
Via formulär nedan, senast söndag 30 augusti 2020. Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet.

Platsantalet är begränsat till 24 deltagare. Den som har kortast tid kvar av sin ST prioriteras.

Bekräftelse på anmälan sänds ut direkt.
Definitiv bekräftelse om du erhållit kursplats eller reservplats kan förväntas inom ca en vecka efetr sista anmäningsdag.

OBSERVERA att anmälan är bindande. Om du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om du uteblir från en tilldelad kursplats får din klinik betala kostnad på 7.500 kr.

Varmt välkommen med din anmälan hälsar kursledningen och handledarna genom

Pierre de Flon.
Övergripande ST-studierektor, Region Jämtland Härjedalen

Anmälningsformulär
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 augusti klockan 23.50.