Kurs i Ledarskap för ST

Datum: torsdag 20 och fredag 21 januari 2022

Lokal:  Hörsalen Östersunds sjukhus samt digitalt via länk.

Utbildningen syftar till att uppfylla kurskrav i målbeskrivningar avseende kompetensområdet Ledarskap.

Målgrupp: Utbildningen uppfyller del av delmål 17 enligt SOSFS 2008:17 och del av delmål a1 enligt SOSFS 2015:8.

Kursbeskrivnining: Under dag ett får vi ta del av olika erfarenheter av att leda läkare och diskuterar fortbildning och kontinuerligt lärande.

Dag två leds av Ann Ljusberg, ledarskapslärare.
Vi startar med ett generellt resonemang om ”Läkarskap&Ledarskap” – vilka förväntningar på ledarskap finns det på läkare generellt? Vi går sedan vidare till ”Gruppen&Ledarskapet och med utgångspunkt i Susan Wheelans teorier om Grupprocess&Ledarskap väver vi ihop ny kunskap med erfarenhetsutbyte, diskussion och reflektion. Vi berör även ämnen som Neuroledarskap och Konflikthantering. Vi varvar föreläsning med gruppdiskussioner och reflektion där fokus är praktisk nytta och deltagarnas vardag.

Examination: Aktivt deltagande under pågående kurs är krav för godkänd utbildning. Vid eventuell kort frånvaro ska kompletterande uppgifter överenskommas i samråd med studierektor och kursledare. Omfattande frånvaro kan medföra krav på nytt deltagande vid ett annat tillfälle.

Kostnad: Kursen bekostas av FoU-enheten i Region JH och är därför kostnadsfri för ST-läkare med anställning inom Region JH inklusive Hälsovalet. Din klinik betalar din lön under kurstiden.

Anmälan: Via formulär nedan, senast den 30 november 2021.

Besked om erhållen kursplats eller reservplats skickas ut inom ca en vecka efter sista anmälningsdag.

OBSERVERA att anmälan är bindande. Om Du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om Du uteblir från en tilldelad kursplats får din klinik betala kostnad på 1800 kronor.

Varmt välkommen med din anmälan hälsar kursledningen genom
Yulia Stennikova
Övergripande ST-studierektor, Region Jämtland Härjedalen

Vid eventuella frågor kontaktar du kursledningen genom mail till vår FBL
STstudierektorOvergripande@regionjh.se eller yulia.stennikova@regiohjh.se

Sista anmälningsdag är den 30 november klockan 23.59.
Personuppgifter
Personuppgifter


Kursintyg för ST-läkare: * (obligatorisk)
Kursintyg för ST-läkare:7

Specialkost, allergier, hjälpmedelsbehov, etc.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se