Kurs i PALLIATIV MEDICIN för ST-läkare i kliniska specialiteter

Datum: tisdag 23 - onsdag 24 mars, 2021
(hemuppgift på ca 4 timmar tillkommer enligt nedan)

Lokal: utbildningen hålls digitalt via Zoom

De flesta inom läkaryrket oavsett specialitet möter människor i livets slutskede där den ansvarige läkaren har en central funktion och stort ansvar för att den lindrande vården ska bli optimal för den drabbade och dess familj. Kursen syftar till att förbereda dig och ge dig ökad kompetens inför dessa möten.

Målgrupp
ST-läkare -utbildningen uppfyller del av delmål b5 enligt SOSFS 2015:8.

Kursbeskrivning
Utbildningen kommer att hållas digitalt via Zoom och omfattar två heldagar plus tid för webbaserad introduktionskurs (ca 4 timmar). Deltagarna ansvarar själva för att ha tillgång till tekniska förutsättningar för Zoom-möte och bokning av lokal om det behövs. Vi återkommer med mer detaljerad information avseende teknik och länk till Zoom-möte.

Med lärare från bland annat Storsjögläntan och länets palliativa konsultteam, vill kursen fokusera på och ge dig ökad kompetens i

  • Hur man identifierar behov av och initierar palliativ vård i livets slutskede
  • Brytpunktssamtal
  • Symtomlindring beaktande fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov

Vi belyser både maligna och icke-maligna sjukdomstillstånd utifrån kursens fokusområden.

Föreläsningar varvas med diskussioner i mindre grupper utgående utifrån patientfall.

Obligatorisk hemuppgift
För att uppfylla målbeskrivningen förväntas du inför kursen ha klarat av en web-baserad introduktionskurs i allmän palliativ vård via Palliationsakademin. Tidsåtgång ca 4 timmar. Deltagarna behöver skicka in webkursintyg till kursledningen senast den 17 mars för att bekräfta sin plats på utbildningen. Var och en ansvarar själv för att avsätta tiden för webutbildningen i god tid innan kursen. Mer info om webutbildningen tillkommer.

Kursledare
Bertil Axelsson, överläkare Kirurgkliniken, professor i palliativ medicin
Johan Johansson, allmänläkare, Storsjögläntan
Håkan Stiberg, sjukhuspräst

Examination
Genomförd web-baserad utbildning i allmän palliativ vård, aktivt deltagande under pågående kurs samt inlämnad utvärdering är krav för godkänd kurs i Palliativ medicin. Vid eventuell kort frånvaro ska kompletterande uppgifter överenskommas i samråd med studierektor och kursledare. Omfattande frånvaro kan medföra krav på nytt deltagande vid ett annat tillfälle.

Kurskostnad
Kursen bekostas av FoU-enheten i Region JH och är därför kostnadsfri för ST-läkare med anställning inom Region JH inkl Hälsovalet. Din klinik betalar din lön under kurstiden.

Anmälan
Via formulär nedan, senast söndag 24 januari 2021.
Platsantalet är inte begränsat denna gång.
Besked om erhållen kursplats skickas ut inom ca en vecka efter sista anmälningsdag.
OBSERVERA att anmälan är bindande. Om du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om Du uteblir från en tilldelad kursplats får din klinik betala kostnad på 6000 kronor.

Varmt välkommen med din anmälan hälsar kursledningen genom

Yulia Stennikova
Övergripande ST-studierektor, Region Jämtland Härjedalen

Vid eventuella frågor kontaktar du kursledningen genom mail till vår FBL: STstudierektorOvergripande@regionjh.se eller yulia.stennikova@regiohjh.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 24 januari klockan 23.59.