Kurs i Pedagogik för ST-läkare

Datum: torsdag 19 januari, 2023

Lokal:  Lagmannen, Storsjön (Köpmangatan 21)

Målgrupp: ST-läkare.

Utbildningen uppfyller del av delmål a1 enligt SOSFS 2015:8

Kursbeskrivning

Kursen omfattar en heldag och syftar till att ST-läkaren ska få fördjupad kunskap om olika pedagogiska förhållningssätt som kan användas såväl muntligt som skriftligt gentemot både patienter och medarbetare. Kursdeltagarna får även utbildning i att genomföra en presentation. Teoripass och praktiska övningar i mindre grupper varvas under dagen.

Kursledare

  • Andreas Karlsson, leg psykolog, Region JH

Examination

Aktivt deltagande under pågående kurs är krav för godkänd kurs. Vid eventuell kort frånvaro ska kompletterande uppgifter överenskommas i samråd med studierektor och kursledare. Omfattande frånvaro kan medföra krav på nytt deltagande vid ett annat tillfälle.

Kostnad

Kursen bekostas av FoU-enheten i Region JH och är därför kostnadsfri för ST-läkare med anställning inom Region JH inklusive Hälsovalet. Din klinik betalar din lön under kurstiden.

Anmälan

Via formulär nedan, senast söndag 4 december 2022.

Besked om erhållen kursplats skickas ut ca en vecka efter sista anmälningsdag.

OBSERVERA att anmälan är bindande. Om Du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om du uteblir från en tilldelad kursplats får din klinik betala kostnad på 1800 kronor.

Varmt välkommen med din anmälan hälsar kursledningen genom

Yulia Stennikova
Övergripande ST-studierektor, Region Jämtland Härjedalen

Vid eventuella frågor kontaktar du kursledningen genom mail till vår FBL: STstudierektorOvergripande@regionjh.se eller yulia.stennikova@regiohjh.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 december klockan 23.58.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se