Kurs i vetenskaplig teori och metod för ST-läkare och ST-psykologer 2020

Intro-dag: Måndag 27 april kl 8.30-16.00

Huvudkurs: 2-13 november och 30 nov-4 dec, 2020

Lokal:  Östersunds sjukhus.

Anmälan: Bindande anmälan via formulär nedan.

Kursen täcker delmål a5 enligt ST-författningen SOSFS 2015:8. För de som genomför ST enligt författningen SOSFS 2008:17 täcks delmål 19, och för vissa specialiteter delmål 19 och 21. För psykologer täcker kursen delar av målen för Skriftligt specialarbete, SSA. För detaljer avseende mål och innehåll, se kursplanenWord som finns också finns på Teams ST forum/utbildning eller via Teams ST-psykologer.

Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar, seminarier och egen studietid.
Introduktionsdagen syftar till att ge dig en första grundkunskap om vetenskaplig metodik, projektplanering och praktiska råd inför arbetet med det vetenskapliga projektet.
Under huvudkursen fördjupas dina kunskaper i vetenskapsmetodik och vetenskapligt arbetssätt genom teoretiska föreläsningar men också genom praktiska övningar i såväl artikelgranskning som basal statistik. Praktiska och regulatoriska aspekter kring arbetet med vetenskapliga projekt blir ytterligare belysta.
Du kommer också att genom seminarier och tid för eget arbete få stöd i arbetet med att färdigställa din projektplan för det vetenskapliga arbete som Du sedan genomför efter kursens slut.

Förberedelse
Det är viktigt att Du i god tid förbereder inför kursen genom att:

  • skissa på ett möjligt vetenskapligt ST-projekt, helst verksamhetsanknutet, klargör vem som ska vara din vetenskaplige handledare samt förankra ditt tänkta projekt med din kliniske huvudhandledare och din verksamhetschef.
  • tillsammans med din vetenskaplige handledare utforma en skiss till projektplan som Du sedan skickar in till kursledningen (pierre.deflon@regionjh.se) inför Intro-dagen. Märk mailet "Vk20 Projektskiss". En mall för projektplaner finns i kursmappen i Teams.
  • planera för att avsätta tid gemensamt med din vetenskaplige handledare i samband med Intro-dagen men även under kursens huvudveckor då din vetenskaplige handledare också förväntas bidra som handledare under kursens seminarier.

I första hand står den egna enheten för vetenskapliga handledare. Kursledningen kan ge råd och tips om ni inte har någon vetenskaplig handledare på din enhet.

Kurskostnad: Kursen är kostnadsfri för ST-läkare och ST-psykologer anställda inom Region Jämtland Härjedalen.

Personlig bindande anmälan: Via formulär nedan, senast 30 mars 2020.

Antalet platser är begränsat och de med kortast tid kvar till ansökan om specialistkompetens kommer att prioriteras. Inom en vecka efter att anmälningstiden har gått kan du förvänta dig ett meddelande som antingen bekräftar att du har fått en plats eller meddelar att du står på reservlistan.

Om du lämnar återbud till en bekräftad plats som inte kan fyllas av en reserv eller om du uteblir från kursen kommer din enhet att faktureras en kurskostnad á 7500 kr.

Tveka inte att höra av dig om det är några frågor, funderingar eller oklarheter inför din anmälan.

Välkommen med din anmälan!

Pierre de Flon, Bertil Axelsson och Johanna Ekdahl              

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 mars klockan 23.55.