Kurs i vetenskaplig teori och metod för ST-läkare, ST-psykologer och ST-tandläkare 2022

Intro-dag: Onsdag 27 april 2022

Huvudkurs: 7-18 november och 5-9 dec, 2022

Lokal:  Östersunds sjukhus.

Anmälan: Bindande anmälan via formulär nedan.
Senast 28 februari 2022.

Kursen täcker delmål a5 enligt ST-författningen SOSFS 2015:8. För psykologer täcker kursen delar av målen för Skriftligt specialarbete, SSA. För detaljer avseende mål och innehåll, se kursplanen som finns finns på Teams ST forum/utbildning under Filer i kanalen "Kurser ST-läkare" eller via Teams ST-psykologer där även övrigt kursmaterial tillgängliggörs.

Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar, seminarier och egen studietid och är uppdelad i två delar.

Introduktionsdagen - syftar till att ge dig en första grund om vetenskaplig metodik, projektplanering och praktiska råd inför arbetet med det vetenskapliga projektet.

Huvudkursen - du fördjupar dina kunskaper i vetenskapsmetodik och vetenskapligt arbetssätt genom teoretiska föreläsningar men också genom praktiska övningar i såväl artikelgranskning som basal statistik. Praktiska och regulatoriska aspekter kring arbetet med vetenskapliga projekt blir ytterligare belysta. Du kommer att, genom seminarier och tid för eget arbete, få stöd i arbetet med att färdigställa din projektplan för det vetenskapliga arbete som Du sedan genomför efter kursens slut. En godkänd projektplan är ett av kraven för godkänd kurs.

Det är viktigt att Du i god tid förbereder inför kursen genom att:

  • skissa på ett möjligt vetenskapligt ST-projekt, helst verksamhetsanknutet, klargör vem som ska vara din vetenskaplige handledare samt förankrar ditt tänkta projekt med din kliniske huvudhandledare och din verksamhetschef.
  • tillsammans med din vetenskaplige handledare utforma en skiss till projektplan som Du sedan skickar in till kursledningens funktionsbrevlåda (STudierektorovergripande@regionjh.se) inför Intro-dagen. Märk mailet "Vk22 Projektskiss". En mall för projektplaner finns i kursmappen i Teams.
  • planera för att avsätta tid gemensamt med din vetenskaplige handledare i samband med Intro-dagen men framför allt under kursens huvudveckor då din vetenskaplige handledare också förväntas bidra som handledare under kursens seminarier.

I första hand står den egna enheten för vetenskapliga handledare. Kursledningen kan ge råd och tips om ni inte har någon vetenskaplig handledare på din enhet.

Kurskostnad: Kursen är kostnadsfri för ST-läkare, ST-psykologer och ST-tandläkare anställda inom Region Jämtland Härjedalen.

Personlig bindande anmälan: Via formulär nedan, senast 28 februari 2022.

Antalet platser är begränsat och de med kortast tid kvar till ansökan om specialistkompetens kommer att prioriteras. Inom en vecka efter att anmälningstiden har gått kan du förvänta dig ett meddelande som antingen bekräftar att Du har fått en plats eller meddelar att Du står på reservlistan.

Om du lämnar återbud till en bekräftad plats som inte kan fyllas av en reserv eller om du uteblir från kursen kommer din enhet att faktureras en kurskostnad á 7500 kr.

Hör av dig till STudierektorovergripande@regionjh.se om det är några frågor eller funderingar.

Välkommen med din anmälan!

Hälsar Pierre de Flon och Daniel Berggren              

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 februari klockan 23.55.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se