Medicinsk juridik för ST-läkare

Datum: Torsdag 22 samt fredag 23 september 2022

Lokal:  Information om kursen genomförs digitalt eller fysiskt på plats kommer senare.

Kursbeskrivning
Kursen ger kunskap om vilka lagar och förordningar som styr hälso- och sjukvården och hur det påverkar läkarens arbete och kontakt med patienter, anhöriga och myndigheter. Exempel på ämnen som tas upp i kursen är hälso- och sjukvårdssekretess, anmälningsskyldighet, bestämmelser kring journalföring, samtycke och patientens självbestämmande, vårdgivarens skyldigheter och vilket yrkesansvar har hälso- och sjukvårdspersonal. Vi berör utfärdande av olika intyg.

Examination
Aktivt deltagande under pågående kurs är krav för godkänd kurs. Vid eventuell kort frånvaro ska kompletterande uppgifter överenskommas i samråd med studierektor och kursledare. Omfattande frånvaro kan medföra krav på nytt deltagande vid ett annat tillfälle.

Kostnad
Kursen bekostas av FoU-enheten i Region JH och är därför kostnadsfri för ST-läkare med anställning inom Region JH inklusive Hälsovalet. Din klinik betalar din lön under kurstiden.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 1 juni 2022.
Besked om erhållen kursplats skickas ut inom ca en vecka efter sista anmälningsdag.

OBSERVERA att anmälan är bindande. Om du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om du uteblir från en tilldelad kursplats får din klinik betala kostnad på 1800 kronor.

Varmt välkommen med din anmälan hälsar kursledningen genom

Yulia Stennikova
Övergripande ST-studierektor, Region Jämtland Härjedalen

Vid eventuella frågor kontaktar du kursledningen genom mail till vår FBL
STstudierektorOvergripande@regionjh.se eller yulia.stennikova@regiohjh.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 juni klockan 23.58.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se