Online-kurs i Barnhälsovård för ST-läkare 2021

Datum: 10-11 samt 15-16 februari 2021

Du som är ST-läkare i allmänmedicin i Hälsoval Region JH eller i och barn- och ungdomsmedicin i Region JH är varmt välkommen till denna digitala kurs 10-11/2 samt 15-16/2 2021. Det kommer eventuellt att finnas några fysiska platser i lokaler på Östersunds sjukhus. Info om detta när kursen närmar sig.

Programmet fokuserar på barnhälsovårdens, BHV:s, innehåll och arbetet på barnavårdscentralen, BVC.

Kursen ger dig:

  • kunskaper om det friska barnet, dess tillväxt, utveckling och avvikelser från det normala
  • redskap för hälsofrämjande arbete bland barn och föräldrar
  • kunskap i handläggning av psykosociala problem och lagstiftning
  • insikter i samverkan med socialtjänst m.fl.

Kursen innehåller föreläsningar, grupparbete och gott om utrymme för diskussioner. Programmet är sammanställt av barnläkare och allmänläkare i samråd.

Kursen uppfyller kurskrav enligt målbeskrivningen för både allmänmedicin och barn- och ungdomsmedicin avseende barnhälsovård (delmål c6 respektive delmål c1). För allmänmedicin och pediatrik är denna kurs obligatorisk.

För godkänd kurs ska du innan kursen:

A. Ha auskulterat på BVC vid minst 2 tillfällen. Har Du arbetat på BVC är det naturligtvis en fördel!
B. Skicka in ett fall till lena.lilja@regionjh.se senast 25 januari med BVC-anknytning, vilket du får vara beredd att presentera på max 3 minuter under kursen .
C. Skriva en reflektion, på högst en A-4-sida, som Du skickar in till lena.lilja@regionjh.se senast 25 januari, där Du översiktligt beskriver:

  1. din ”hemma -BVC”
  2. dina tankar angående barnhälsovårdens uppdrag
  3. läkarens roll på barnavårdscentralen
  4. dina förväntningar på kursen
  5. dina farhågor inför arbete på BVC

Under kursen: Du förväntas delta aktivt under kursdagarna i samband med presentationen av inskickade fall, i grupparbeten och gemensamma diskussioner. För att erhålla kursintyg ska din närvaro intygas av din gruppledare.
Du som var anmäld till den inställda novemberkursen behöver inte skicka in något ytterligare fall eller reflektionsuppgift.

Kurslitteratur: Barnhälsovård, Magnusson, Blennow et al, Liber, ISBN 978-91-47-01563-4. Denna bok finns oftast på alla BVC att låna och är en lättläst guldgruva. För allmänmedicinarna finns också avsnitt om BHV i boken ”Allmänmedicin” av S. Hunskår. Se också www.rikshandboken-bhv.se

Kursavgift: Ingen, men din enhet står för din lön.

Anmälan är bindande. Avbokning efter sista anmälningsdagen innebär att din klinik får ersätta för kurskostnaden, 6000 kr, om Du inte hittar en ersättare

Vid sent avhopp p.g.a. sjukdom, kontakta Lena Lilja, 070-629 89 03.

Kaffe/te ingår för den som deltar på plats på Östersunds sjukhus.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 10 januari 2021, oavsett om Du var anmäld till den inställda kursen eller ej.
Bekräftelse på erhållen plats får Du till angiven mailadress strax efter anmälan. Kursprogram och instruktioner kring digital uppkoppling kommer snart efter sista anmälningsdatum. Du kommer att läggas in i en kanal i Teams/ BHV-kurs för ST-läkare 2021 med instruktioner inför digitalt deltagande.

Mycket välkommen hälsar kursledningen
Anna Lundmark, BHV-överläkare, Gustaf Tanghöj, specialistläkare, BUM, Jenny Hedman, samordnande BHV-sjuksköterska, regional samordnare för Familjecentralerterska och Lena Lilja, allmänläkare och ST-studierektor

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 januari klockan 23.58.