Pedagogik, sjukdomsförebyggande arbete och patientsäkerhet

Datum: 20-22 januari, 2021

Lokal:  Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus

Målgrupp: ST-läkare.

Utbildningen uppfyller del av delmål a1, a4 och a6 samt b1 och b2. enligt SOSFS 2008:17 och del av delmål 13 och 15 enligt SOSFS 2015:8.

Kursbeskrivning

Kursen omfattar tre heldagar och syftar till att ST-läkaren ska få fördjupad kunskap om olika pedagogiska förhållningssätt som kan användas såväl muntligt som skriftligt gentemot både patienter och medarbetare. Kursdeltagarna får även utbildning i att genomföra en presentation samt genomgång av hur vi som läkare kan förhålla oss till media/journalister. Under dag två hamnar fokus på viss teori om sjukdomsförebyggande arbete och framför allt utbildning i Motiverande samtal, inklusive praktiska övningar. Teoripass och praktiska övningar i mindre grupper varvas under dessa dagar.

Tredje dagen bjuder på diskussioner om hur patientsäkerhetsarbete bedrivs i praktiken med erfarenheter från vår chefläkare, patientnämnd, smittskydd och psykiatrisk tvångsvård.

Kursens första två dagar kommer inte kunna ges digitalt då praktiska övningar förutsätter närvaro fysiskt för att tillgodose sitt utbildningsvärde.

Kursledare

  • Andreas Karlsson, leg psykolog, Region JH
  • Elin Westin, allmänläkare
  • Sara Nilsson, kommunikationschef, Region JH
  • Mattias Skielta, chefläkare, Region JH
  • Anette Rydström, förvaltningschef, Patientnämnden
  • Yulia Stennikova, övergripande ST-studierektor
  • m fl

Examination

Aktivt deltagande under pågående kurs samt inlämnad utvärdering är krav för godkänd kurs. Vid eventuell kort frånvaro ska kompletterande uppgifter överenskommas i samråd med studierektor och kursledare. Omfattande frånvaro kan medföra krav på nytt deltagande vid ett annat tillfälle.

Kostnad

Kursen bekostas av FoU-enheten i Region JH och är därför kostnadsfri för ST-läkare med anställning inom Region JH inklusive Hälsovalet. Din klinik betalar din lön under kurstiden.

Anmälan

Via formulär nedan, senast måndag 7 december 2020.

Tyvärr behöver vi begränsa antalet platser till 42 p g a nuvarande restriktioner för fysiskt deltagande på kurs (42 platser i hörsalen). Det kommer inte heller vara möjligt att delta i kursens första två dagar digitalt, varken i grupp eller individuellt, p g a kursens pedagogiska innehåll. Vi ser nu över möjligheten att delta på länk under dag tre och återkommer med info om det i mail om bekräftelse om plats efter att anmälningstid gått ut.

Vi kommer att prioritera de som har kortast tid till specialistbevisansökan kvar!

OBSERVERA att anmälan är bindande. Om Du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om Du uteblir från en tilldelad kursplats får din klinik betala kostnad på 1800 kronor.

Varmt välkommen med din anmälan hälsar kursledningen genom

Yulia Stennikova
Övergripande ST-studierektor, Region Jämtland Härjedalen

Vid eventuella frågor kontaktar du kursledningen genom mail till vår FBL: STstudierektorOvergripande@regionjh.se eller yulia.stennikova@regiohjh.se

Sista anmälningsdag är den 7 december klockan 23.58.
Personuppgifter
Personuppgifter


Kursintyg för ST-läkare: * (obligatorisk)
Kursintyg för ST-läkare:Specialkost, allergier, hjälpmedelsbehov, etc.