Sjukvårdens organisation och hälsoekonomi

Datum: 23-24 september 2021

Lokal: Digital kurs i Teams alternativt senare info om lokal.

Målgrupp

Utbildningen uppfyller del av delmål 18 enligt SOSFS 2008:17, del av delmål a6 enligt SOSFS 2015:8 och delmål STa1 enligt HSLF-FS 2021:8

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att ge kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och inblick i ekonomiska styrningssystem både på nationell och regional nivå samt deras betydelse för prioriteringsarbete.

Under första kursdagen kommer vi gå igenom hälso- och sjukvårdens organisation och styrning med bland annat Kunskapsstyrning, Hälsovalet, Nära och personcentrerad vård. Vi kommer att ta upp läkarroller inom organisationen samt fackens roll i organisationen.

Andra dagen kommer att handla om ekonomiska aspekter, både lokala och mer övergripande, såsom hälsoekonomiska utvärderingar som beslutsunderlag och ekonomiska styrsystem. Vi kommer att beröra vår regions styrmodell, arbete med regionplan och verksamhetsplaner samt budget och ekonomiuppföljning.

Kursledare:

  • Lisbet Gibson, regionöverläkare
  • Lisbet Gibson, regionöverläkare
  • Lena Weinstock Sved, beställarchef
  • Maria Nordström, ekonom
  • Jennie Eriksson, chefscontroller
  • Annika Östlng, allmänläkare, ordförande Jämtlands läns läkarförening
  • m fl

  Examination

  Aktivt deltagande under pågående kurs samt inlämnad utvärdering är krav för godkänd kurs. Vid eventuell kort frånvaro ska kompletterande uppgifter överenskommas i samråd med studierektor och kursledare. Omfattande frånvaro kan medföra krav på nytt deltagande vid ett annat tillfälle.

  Kostnad

  Kursen bekostas av FoU-enheten i Region JH och är därför kostnadsfri för ST-läkare med anställning inom Region JH inklusive Hälsovalet. Din klinik betalar din lön under kurstiden.

  Anmälan:

  Via formulär nedan, senast söndag 13 juni 2021.

  Besked om erhållen kursplats eller reservplats skickas ut inom ca en vecka efter sista anmälningsdag.

  OBSERVERA att anmälan är bindande. Om du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om du uteblir från en tilldelad kursplats får din klinik betala kostnad på 1800 kronor.

  Varmt välkommen med din anmälan hälsar kursledningen genom

  Yulia Stennikova
  Övergripande ST-studierektor, Region Jämtland Härjedalen

  Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 13 juni klockan 23.50.

  Vid eventuella frågor kontaktar du kursledningen genom mail till vår FBL

  STstudierektorOvergripande@regionjh.se eller yulia.stennikova@regiohjh.se