Välkommen till Dermatologiutbildning

för ST-läkare i allmänmedicin.

Datum: 9-10 mars 2020

OBS! Ny Lokal:  Aulan/ Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus. Tysta vägen 16.

Vårens allmänmedicinska seminarium 2020 blir en kurs i
Dermatoskopi och Dermatologi i primärvård
samt ST-frågor och förberedelse inför SPUR-inspektionen i september 2020.

Föreläsare: 9/3 John Paoli, docent och överläkare Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. John Paoli håller uppskattade nationella kurser i dermatoskopi och dermatologi. 10/3 medverkar våra lokala dermatologer Lisen Hellblom, Nadia Kykina och Erik Dahlberg, Hud- och könsmottagningen.

Anmälan: Via formulär nedan, senast 20 februari 2020. Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet! Kurskostnad ca 2000 kr. Fika ingår, du betalar din lunch själv. Bekräftelse på din anmälan = besked om deltagande.

Preliminärt program
Anmälan:
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 februari klockan 23.30.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214