Internutbildningar för dsk/ssk inom regional och kommunal primärvård i Region Jämtland Härjedalen

Kursanmälan

Hantera prenumeration

Följande kurser är öppna för anmälan:

Följande kurser är på gång:


Datum för fortbildningsdagar 2023

17 & 18 januari

21 & 22 mars

16 & 17 maj

12 & 13 september

14 & 15 november

(med reservartion för ändring av datum)


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se