Primärvårdsdag 10 November 2020

Datum: Tisdag 10 november 2020

             Välkomna på fortbildningsdag!

Fortbildningdagen är på distans via länk med tanke på Covid-19.

Ämne för dagen är våld i nära relationer.

OBS! Det finns bara möjlighet till videokonferens. 

Föreläsare:

Liselott Åsberg tf Enhetschef Kvinnofridssatsningen, Centrum mot våld.

Åsa Mattsson utvecklingsstrateg Våld i nära relationer

Carina Frykman Samordnare mot våld i nära relationer

 

Plats: Via länk. Uppkoppling sker via Regionen 1230001 Kommunen 1230001@vk.regionjh.se 

Tid: Förmiddag 9-12 eller eftermiddag 13-16

Anmälan: Ingen föranmälan behövs då det sker via länk.