Primärvårdsdagar 17 & 18 mars 2020

Primärvårdsdagarna kommer denna gång fokusera på distriktssköterskans roll. Distriktssköterskans kompetensbeskrivning och förskrivningsrätt samt hur vi som profession kan arbeta med nära vård. Dagen kommer att varvas med föreläsningar och diskussioner i bikupor.

Läs gärna: Överenskommelse om en God och Nära vård SKL

Se program nedan för mer info.

Datum: tisdag 17 eller onsdag 18 mars 2020

Lokal:  Östersunds sjukhus, Hörsalen Snäckan.

Välkomna till Primärvårdsdagarna.

Vi ser helst att ni närvarar fysiskt på föreläsningarna. Om ni absolut inte har möjlighet att vara på plats finns det möjlighet till videokonferens.

Regionen 1230001 Kommunen 1230001@vk.regionjh.se

Anmälan: Anmäl dig till ena dagen via formulär nedan, senast måndag 9 mars 2020.

Vid avbokning sänd ett mejl till FBL fortbildningssamordnare.dsk@regionjh.se

OBS! även videokonferens ska anmälas.

Anmälan till 17 mars

Anmälan till 18 mars


Glöm inte meddela ev. födoämnesöverkänslighet! Kursen är kostnadsfri. Du betalar din lunch själv. Bekräftelse på din anmälan kommer samtidigt som du får besked om deltagande.

Program tisdag 17 och onsdag 18 mars

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214