Primärvårdsdagar för medicinska sekreterare  12-13 november 2019.

Lokal: Tisdag 12 november dr Prag, Kyrkgatan 12. Onsdag 13 november E-hälsocentrum, Z-gränd 3. 

Välkomna till Primärvårdsdagarna för medicinska sekreterare..

Möjlighet  till deltagande via videokonferens onsdag 13 november.

Videokonferens Regionen: 1230003.

Extern: 1230003@vk.regionjh.se

Anmälan: Anmäl dig till ena dagen via formulär nedan, senast torsdag 7 november 2019.

OBS! även videokonferens ska anmälas.


Glöm inte meddela eventuell födoämnesöverkänslighet! Kursen är kostnadsfri. Du betalar din lunch själv. Bekräftelse på din anmälan kommer samtidigt som du får besked om deltagande.

Program 12-13 november 2019
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 7 november klockan 23.30.