Drop in-tider för praktisk träning/examination

Ta kontakt på morgonen via telefon 076-830 94 13

Om samordnaren är i tjänst och om det finns ledig tid planeras träning/examination in under dagen.