Välkommen till Kurs och konferens!

Kurs och konferens arrangerar utbildningar för anställda och förtroendevalda i länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

Även övriga intresserade är välkomna att delta i våra arrangemang. Vi anordnar även temadagar samt konferenser i samarbete med er.

Våra kommande kurser och konferenser hittar ni i kalendern nedan, via kurskategoriena i den grå listen ovan eller sökfunktionen.

Påbörja eller avsluta din prenumeration på nya kurser

Utbildning i medling med anledning av brott enligt lag

Sedan 2008 är det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda medling i enlighet med medlingslagen (2002:245). Samverkanspartner är poliser och åklagare, de har förutom medlingslagen egna riktlinjer och föreskrifter för medling.


Mer info: Medling med anledning av brott

Diarieföring i praktiken 10 juni

Ur kursens Innehåll:

  • Du kommer att kunna arbeta självständigt med diarieföring/registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen. Under utbildningen får du prova metoder för hur diarieföring/registrering går till oavsett IT-system. Tillsammans går vi igenom lagkraven och vad registreringsskyldigheten innebär i praktiken. I kursen tittar vi närmare på hur vi får bra sökmöjligheter och strukturer samt hur rutiner för posthantering och diarieföring/registrering kan se ut. Du får trygghet i ditt fortsatta arbete som registrator och vet hur du ska registrera allmänna handlingar.

Mer info: Diarieföring i praktiken

Grundkurs i Signs of Safety 26-28 november

Under den senaste tiden har socialtjänstens arbete med barn och unga som far illa uppmärksammats i media på olika sätt. Det har pratats mycket om den höga arbetsbelastningen och svårigheterna att göra rättssäkra bedömningar på kort tid. Det skrivs om att det behövs tydliga rutiner och riktlinjer. Men utöver föreskrifter, rutiner och checklistor behöver de som arbetar inom socialtjänsten med utsatta barn skapa förutsättningar för ett bra samarbete med familjerna och deras nätverk.

Mer info: Signs of Safety

Samarbetssamtal - hur gör man?

23-25 september 2019

En tre dagars grundkurs i att leda samarbetssamtal

Ur kursinnehållet:

  • Vad säger lagen?
  • Olika typer av samarbetssamtal och familjemedling
  • Olika skolor inom familjemedling
  • Hur gör man i praktiken?
  • Inledande enskilda samtal
  • Hur screenar man för våld och hot?

 Mer info: Samarbetssamtal

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214