Förvaltningsövergripande kurser

 • 2019-12-16
  Projektledarutbildning

  Pedadogiskt upplägg: Utbildningen följet ett projekts olika faser från start till avslut. Deltagarna bjuds in till en hög deltaktighet under dagarna, där också deltagarnas erfarenheter tillvaratas.Öve...
  2020-02-06 08.30
  2020-02-07 16.30
  Östersund
 • 2019-12-20
  SAVE THE DATE Vattenforum i Jämtlands län

  2020-02-06 10.00
  2020-02-06 16.00
  Östersund
 • 2019-12-16
  Utbildning i att leda workshop

  Övergripande innehåll:
  • Skapa struktur i dina planeringsförberedelser
  • Metoder och verktyg under workshopens genomförande och avslut
  • Kommunikation:
  - Leda kreativa diskussioner och samtal- Få igång ett samt...
  2020-04-02 08.30
  2020-04-03 16.30
  Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214