Förvaltningsövergripande kurser

 • 2019-10-01
  Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund
  Mervärdesskatt i kommuner och landsting

  Innehåll
  • Affärsmoms och kommunmoms - två olika system
  • allmänt om skatteplikt, skattepliktiga och skattefria varor och tjänster enligt affärsmomssystemet
  • Ersättning för moms enligt kommunkontosystemet, mo...

  2019-12-09 09.00
  2019-12-09 16.00
  Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214