Förvaltningsövergripande kurser

 • 2019-03-27
  Diarieföra i praktiken

  Du kommer att kunna arbeta självständigt med diarieföring/registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen. Under utbildningen får du prova metoder för hur diarieföring/registrering går till oavs...
  2019-09-30 09.00
  2019-09-30 16.00
  Östersund
 • 2019-03-27
  Sekretess i praktiken

  Med utgångspunkt i den egna verksamheten övar vi på att tolka offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av information/allmänna handlingar. Vi går igenom vilken paragraf so...
  2019-10-01 09.00
  2019-10-01 16.00
  Östersund
 • 2019-04-26
  Utbildning i Offentlighet och Sekretess

  Offentlighetsprincipen är en hörnsten i vår demokrati och finns till för att främja ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Var och en som är anstä...
  2019-10-08 09.00
  2019-10-09 16.00
  Östersund
 • 2019-07-05
  Utbildning i att leda Workshop

   Målgrupp: För dig som leder workshops utifrån olika mål och målgrupper.Pedagogiskt upplägg: Vi kommer att följa en workshops uppbyggnad från planering, genomförande och avslut. Praktiska moment varvas ...
  2019-10-25 08.30
  2019-10-25 16.30
  Östersund
 • 2019-06-25
  Projektledarutbildning

  Målsättning: Efter utbildningen skall deltagarna fått en ökad kunskap och förståelse gällande:- Att leda ett projekt vad avser planering, genomförande och uppföljning utifrån grundläggande projektmeto...
  2019-12-05 08.30
  2019-12-06 16.30
  Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214