Excel fortsättning - 2 halvdagar

Målgrupp: För dig som idag arbetar med Excel och vill lära dig
mer om Excels funktioner. Effektiva sätt att göra beräkningar,
analysera data och förenkla ditt arbete i Excel.

Utbildningens innehåll
• Autofyll
• Anpassade listor
• Villkorstyrd formatering
• 3D-kalkyler och 3D-referenser
• Diagrammallar och kombinationsdiagram
• Tabeller och utsnitt
• Introduktion i Pivottabeller och pivotdiagram
• Snabbanalys
• Snabbfyll
• Absoluta referenser
• Funktioner (Antal.om, antal.omf, summa.om,
summa. omf, letarad)
• Dataverifiering

Utbildare: Mattias Johansson, Atea.

Anmälan extern deltagare

Anmälan intern deltagare

Tid och plats: 30 november och 7 december 2021. kl. 09-00 - 12.00 Digital

Anmälan senast: 27 otober 2021 och är därefter bindande

Kostnad: 4324 kr exkl. moms. Vid 12 deltagare blir priset 1875 kr exkl. moms

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se