Projektledarutbildning Februari 2022

Beskrivning:

Efter utbildningen skall deltagarna fått en ökad kunskap och förståelse gällande:

- Att leda ett projekt vad avser planering, genomförande och uppföljning utifrån grundläggande projektmetodik.

- Att utöva ledning och ledarskap i projektledarrollen.

Utbildare: Rolf Björklund, Diroind Ledarskap.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till befintliga eller blivande projektledare men även till personal som kommer att arbeta i projekt som projektmedlem.

Pedagogiskt upplägg: Utbildningen följer ett projekts olika faser från start till avslut. Deltagarna bjuds in till en hög delaktighet under dagarna, där också deltagarnas erfarenheter tillvaratas.

Övergripande Innehåll

  • Vad är ett projekt
  • Projekt som arbetsform
  • Projektdefinitioner
  • Projektets olika faser
  • Projektorganisation
  • Projektgruppens arbete vad avser mål, resurser, roller, relationer, processer
  • Ledningsbegrepp
  • Ledarskap
  •  

Tid och plats: 17-18 februari i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan extern deltagare

Anmälan intern deltagare


Anmälan senast: 17 januari 2022 och är därefter bindande

Kostnad: 4300 kronor ex moms

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 9 maj klockan 08.24.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se