Webbutbildning Projektledare

Utbildningen ger dig kunskaper, metoder och verktyg för att
planera och driva projekt effektivt och ha koll på tidplanen och
riskerna i projektet. Vi går även igenom hur lagda planer ska
följas upp och avslutas. Efter kursen har du olika verktyg för
att lyckas med ditt projekt på bästa sätt. Materialet som
används stödjer IPMA/PMI.

Utbildningens mål


Efter kursen ska deltagaren:

 • ha kunskap om grundläggande terminologi inom
  projektledning
 • ha kunskap om resursfördelning, ansvarsroller samt
  riskhantering i projekt
 • ha förmåga att planera, genomföra och avsluta projekt
 • ha kunskap om projektets roll och funktion i en
  organisation
 • ha kunskap om vilka verktyg och tekniker som kan
  finnas för att öka chansen för framgångsrika projekt
 • ha kunskap om vikten av kommunikation mellan, om
  och inom projektet
 • ha kunskap om praktisk tillämpning av projektledning

Datum och tid: 6-8 december 2021, Kl. 09:00- 16:00

Anmälan senast: 29 oktober 2021 och är därefter bindande

Extern deltagare

Intern deltagare

Kostnad: 7070 kr exklusve moms

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se