Kommunikation, AKK och en god kommunikativ miljö

Kursdagen ger en översikt över området Alternativ och Kompletterande Kommunikation – AKK.  Vi utgår från BROmodellen för AKK. Vi samtalar om B – Barnet, eller den vuxne Brukaren med funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen, om R – Redskapen: olika former av kommunikation, olika hjälpmedel och metoder - och inte minst om O – Omgivningen: människor och miljö runt individen.    

Den viktigaste rättigheten av alla för en person med kommunikativ funktionsnedsättning är rätten till en god kommunikativ miljö. Hur du som partner på olika sätt formar och utvecklar en sådan miljö är en viktig del av dagen.  

Vi behandlar, diskuterar och besvarar både teoretiska, praktiska frågor och frågor kring bemötande och förhållningssätt:

  • Vad är kommunikation?
  • Vad är AKK?
  • Vad innebär svårigheter i kommunikation, språk och tal?
  • Hur bemöter vi och följer individen i behov av AKK?
  • Hur kan vi tolka utmanande beteende som kommunikation och bemöta detta?
  • Vilka former av kommunikation behöver vi använda för att stödja kommunikation?
  • Hur gör vi rent konkret i vardagen?
  • Hur skapar vi en samsyn?
  • Hur formar vi en god kommunikativ miljö?
  • Hur kan vi som samspels- eller samtalspartners underlätta, erbjuda och utveckla kommunikationen?

Kursdagen består av föreläsningar, filmklipp, vardagsexempel, samtal, praktiska övningar och konkreta tips. Du får också utrymme att ta fram och lyfta frågor och erfarenheter från din vardag.

 

Föreläsarna Ida Andersson och Boel Heister Trygg är logopeder, har mångårig egen erfarenhet både av att konkret arbeta med individer i behov av AKK, barn och vuxna, och av att utbilda och vägleda personal av olika kategorier. Vidare har de producerat ett tiotal böcker, filmer och studiematerial som rör AKK

Tid och plats: 22 november 2021 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Om det fortfarande är restriktioner pga pandemin, så kommer utbildningen att genomföras digitalt.

Anmälan extern deltagare

Anmälan intern deltagare

Anmälan senast: 18 oktober 2021 och är därefter bindande

Kostnad: : 3315 kr exkl. moms. Vid 20 anmälda blir priset 2485 kr exklusive moms. .

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara