Motiverande Samtal, MI - Fördjupningskurs

Beskrivning: En kurs för dig som tidigare gått en MI-grundutbildning (3 dager eller
mer) och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i de
utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska arbetet. 

Innehåll dag 1

Grundutbildningens innehåll fördjupas utifrån deltagarnas frågor och behov. Inför dag 1 skall deltagarna mailat vad de önskar fördjupa sig i. Innehållet anpassas i möjligaste mån utifrån detta.

Exempel på innehåll:

  • Hantera utmaningar i samtalen
  • Framkalla förändringsprat
  • Bemöta/utforska ambivalens

Innehåll dag 2 och 3

  • Genomgång av MI-kodningsmanualen MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity Code) 4.2.1
  • Handledning och kodning av samtal från deltagarnas professionella samtal

Syftet är att deltagarna ska öka medvetenheten om vad de gör i samtalen som är i linje med MI-anda och aktivt lyssnande, liksom vad de kan göra mer respektive mindre av för att vars så MI-förenliga som möjligt.

Inför dag 2 skall samtliga deltagare spela in och ta med sig en ljudfil (10min) av ett förändringsinriktat samtal (med klient eller annan person som samtycker till inspelning) liksom en transkribering* av de 5 minuter av ljudfilen som de önskar få feedback på.

*Transkriberingen (av dialogen i samtalet) skriver deltagarna själva ut i ett word-dokument och tar med sig 2 ex av till dag 2. Det ska vara tydligt utmärkt i löpande text vad samtalsledaren respektive berättaren säger (vem som säger vad)

De deltagare som önskar få kodning av sina samtal via MI-kodningslabbet på Karolinska Institutet erbjuds detta. Kodningen sker enligt MITI 4.2.1. Läs mer om kodning på www.miqagruppen.org.

Ljudfilerna, transkriberingarna och underlaget från eventuella MITI- kodningar ligger till grund för dagarnas arbete och innehåll. Detta kommer arbetas med i mindre grupper/storgrupp.

OBS! Deltagare som önskar MITI-kodning skall maila zol@regionjh.se när anmälan är gjord och kommer då kontaktas senast en vecka innan kursstart eftersom samtalen behöver skickas in till kodningslabbet i god tid innan dag 3.

Kursledare Karolina Edler, driver utbildningsföretaget PeakVision och arbetar som MI-utbildare, handledare och coach. Karolina är socionom med grundläggande psykoterapitubildning – KBT (steg 1), Certificate in Cognitive Psychological Coaching, MI-utbildare och MI-handledare. Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Författare till böckerna: Motiverande samtal – handbok för coacher och tränare inom idrotten (2015) och Motiverad till träning – med MI som metod (2017).

Arbetsformer

Övningsbaserat upplägg där kortare teoretiska moment varvas med övningar, samtalsexempel, reflektion och erfarenhetsutbyte.

Förkunskapskrav

Kursen kräver att deltagarna är insatta i grunderna i MI och tillämpar/övar på att tillämpa delar i MI i arbetet och samtal med brukare, klienter, patienter, elever, anhöriga etc.

OBS! Önskar du MITI- kodning, så kommer du att få instruktioner via e-post, senast en vecka innan kursstart. (De deltagare som önskar få ett samtal kodat via MI-kodningslabbet på Karolinska Instituetet erbjuds detta. Utöver kursavgiften tillkommer då en kostnad av 950 kr exklusive moms)

Tid och plats: 24 - 25 februari + 30 mars 2020 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 20 januari 2020 och är därefter bindande

Kostnad: 5320 kr exklusive moms.

(De deltagare som önskar få ett samtal kodat via MI-kodningslabbet på Karolinska Instituetet erbjuds detta. Utöver kursavgiften tillkommer då en kostnad av 950 kr exklusive moms)

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Upplysningar: Gitte Moe, 063-14 65 56. Lotta Stenberg, 063-14 65 89 eller zol@regionjh.se

ANMÄL dig här

OM du arbetar inom Region Jämtland Härjedalen ska du anmäla dig HÄR

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214