Motiverande samtal (MI) - grundkurs,

28 -29 oktober

Beskrivning: Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivatione till förändring. MI har många användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid: myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal för att motivera till behandling/rehabilitetering/studier, i vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar etc.

Kursledare: Karolina Edler, Peak Vision

Karolina är socionom och grundutbildad KBT-terapeut (steg 1) med vidareutbildningar i MI och kognitiv och beteendeinriktad coaching. Hon är medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) och arbetar som konsult, MI-utbildare, MI-handledare och coach. Karolina utbildar personal inom socialtjänsten, skolan, äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt tränare inom idrotten. Författare (red.) till boken Motiverande samtal - handbok för coacher och tränare inom idrotten (2015) samt boken Motiverad till träning med MI som metod (2017).

Innehåll MI-grundkurs

Dag 1

 • MI-introduktion
 • MI-andan: samarbete, acceptans, medkänsla, framkallande
 • MI-processerna: engagera, fokusera, framkalla, planera, följ upp
 • Aktivt lyssnande: frågor, affirmationer, reflektioner, summeringar

Dag 2

 • Meny-Agenda - hitta fokus och strukturera samtalet
 • Informera i dialog - för att "ta upp en fråga" och aktivera till förändring
 • Motivationsfaktorerna: angelägenhet, självtillit, beredskap, beslut
 • Känna igen och framkalla förändringsprat

Dag 3

 • Stärka angelägenhet, självtillit och beredskap till förändring, VAS-skalor
 • Förebygga och bemöta motståndsyttranden (status quo-prat och dissonans)
 • Förändringshjulet - en introduktion
 • Anpassa MI utifrån personens beredskap/motivationsgrad: inte redo - ambivalent -redo

Arbetsformer

Övningsbaserade utbildningsdagar: teori, övningar, film-/samtalsexempel, reflektion och erfarenhetsutbyte integreras. Hemuppgift mellan kursdag 2 och 3.

Kurslitteratur

Följande böcker rek. utbildningsledaren att deltagarna har med sig. Ni får införskaffa den bok som passar er verksamhet bäst.

* Motiverande samtal: Praktisk handbok för socialt arbete av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbring (2016)

* Motverande samtal: praktisk handbok för äldreomsorgen av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz (2013).

* Motiverande samtal: praktisk handbok för skolan av Barbro Holm Ivarsson (2016).

* Motiverande samtal: praktisk handbok för hälso- och sjukvården av Barbro Holm Ivarsson (2016).

*MI som samtalsmetod och förhållningssätt: motiverande samtal i förskolan av Ann-Sofie Eriksson (2016).

Inför dag 1

Grundkursen kräver inga förkunskaper i MI men besök gärna folkhälsomyndighetens lärosite för MI-praktiker för att få en bild av/repetera vad MI handlar om: http://folkhalsomyndigheten.se/somra/

Deltagarna uppmuntras att inför dag 1 fundera på syftet med att de går kursen och att stämma av syfte/förväntningar med närmaste chef.

För frågor gällande kursens innehåll och upplägg kontakta kursledaren på karolina@peakvision.se

 

Tid och plats: 28 - 29 oktober samt 11 november 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 16 september 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 4980 exkl.moms

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 september 2019. Kontakta zol@regionjh.se

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214