Motiverande samtal (MI) - Digital grundutbildning


Beskrivning:

Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla
sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta
med en person. MI engagerar personen i samtalen samt
främjar motivation till förändring. MI har många
användningsområden inom socialtjänsten, exempelvis vid:
myndighetsutövning, samtal om beteendeförändringar, samtal
för att motivera till behandling/rehabilitering/studier, i
vardagsnära möten med brukare/klienter/elever, nätverksträffar
etc.

Kursledare: Karolina Edler, PeakVision

Karolina är socionom och grundutbildad KBT-terapeut (steg 1) med vidareutbildningar i MI och kognitiv och beteendeinriktad coaching. Hon är medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) och arbetar som konsult, MI-utbildare, MI-handledare och coach. Karolina utbildar personal inom socialtjänsten, skolan, äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt tränare inom idrotten. Författare (red) till boken Motiverande samtal –handbok för coacher och tränare inom idrotten (2015) samt boken Motiverad till träning med MI som metod (2017).

Tid och plats: 1 november,19 november och 2 december 2021. Utbildningen startar med en kort introduktion den 18/10. Utbildningen sker digitalt via zoom

Anmälan senast: 8 oktober 2021 och är därefter bindande

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara