Samtal med barn

Beskrivning:

Utbildningstillfälle 1, 11 -12 september 2019

Innehåll

Dag 1 och 2

  • Grundläggande teoretiska perspektiv som grund för samtal med barn
  • Samtalets olika syfte- förutsättningar och metodik
  • Närvarande förutsättningar vid samtal med barn- faktorer som påverkar samtalet
  • Omsorgstriaden
  • Triangulerande samtal - samtal där förälder/omsorgsperson och barn deltar
  • Principer för utvecklingsstödjande dialogen
  • Samtalsmetodik

Uppgift till gruppseminarium

Läsa: Ovreeides bok ”Samtal med barn” Studentlitteratur 2010

Gruppseminarium, (lärarlösa ca 2-3 timmar) mellan utbildningstillfälle 1 och 2

Grupper om 5 – 6 personer. Vid detta tillfälle diskuterar gruppen litteraturen utifrån olika frågeställningar som deltagarna fått, och tar fram frågeställningar inför 23/10

Utbildningstillfälle 2, 23 oktober 2019

Innehåll

  • Samtalsmetodik fortsättning
  • Videoanalys av samtal med barn
  • Frågeställningar från deltagarnas samtal med barn och ungdomar

Utbildare: Eva Redemo, socionom, familjeterapeut handledare och utbildare. Arbetar sedan början av 1990-talet med att handleda och utbilda personal inom framförallt socialtjänst, skola och behandling.

Tid och plats: 11-12 september och 23 oktober 2019 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 13 augusti 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 6200 kr exklusive moms

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Kontakta kurs- och konferens zol@regionjh.se

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

Text

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214