Samtal med barn

Beskrivning:

Utbildningstillfälle 1, 21-22/11 2019 samt 15/1 2020

Innehåll

Dag 1 och 2

  • Grundläggande teoretiska perspektiv som grund för samtal med barn
  • Samtalets olika syfte- förutsättningar och metodik
  • Närvarande förutsättningar vid samtal med barn- faktorer som påverkar samtalet
  • Omsorgstriaden
  • Triangulerande samtal - samtal där förälder/omsorgsperson och barn deltar
  • Principer för utvecklingsstödjande dialogen
  • Samtalsmetodik

Uppgift till gruppseminarium

Läsa: Ovreeides bok ”Samtal med barn” Studentlitteratur 2010

Gruppseminarium, (lärarlösa ca 2-3 timmar) mellan utbildningstillfälle 1 och 2

Grupper om 5 – 6 personer. Vid detta tillfälle diskuterar gruppen litteraturen utifrån olika frågeställningar som deltagarna fått, och tar fram frågeställningar inför 15/1 2020

Utbildningstillfälle 2, 15/1 2020

Innehåll

  • Samtalsmetodik fortsättning
  • Videoanalys av samtal med barn
  • Frågeställningar från deltagarnas samtal med barn och ungdomar

Utbildare: Eva Redemo, socionom, familjeterapeut handledare och utbildare. Arbetar sedan början av 1990-talet med att handleda och utbilda personal inom framförallt socialtjänst, skola och behandling.

Tid och plats: 21-22/11 2019 samt 15/1 2020 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 1 oktober 2019 och är därefter bindande

Kostnad: 6 300 kr exklusive moms.

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 1 oktober klockan 23.30.
Personuppgifter:
Personuppgifter:
Kostval, allergier
Hjälpmedelsbehov
Faktureringsadress
Faktureringsadress

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214