Signs of Safety - 3 dagars digital grundutbildning, november 2021

Beskrivning:

Om Signs of Safety

Signs of Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar och skapa varaktiga förändringar, är att vi socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det är i första hand familjerna själva som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver bli annorlunda, och det är de som vet vilka lösningar som fungerar för dem. Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbetsstyrt och nätverksinriktat arbetssätt.

Under de senaste åren har Signs of Safety börjat användas i allt fler kommuner som stöd i arbetet med utsatta barn och ungdomar. Modellen utgår från de fyra centrala frågorna vi hela tiden måste ställa oss i barnskyddsarbetet: Vad är vi oroliga för? Vad fungerar? Vad behöver hända? Hur tryggt och säkert är barnet på en skala från 0 till 10? Genom att hela tiden hålla dessa frågor aktuella sätts barnets situation, utsatthet och behov i centrum för vårt arbete.

Målgrupp: Socialsekreterare, familjebehandlare, nätverksledare eller andra som arbetar med barn, ungdomar och deras familjer inom socialtjänstens individ och familjeomsorg.

Kursledare: Nova Nilsdotter, ReForma, är licensierad Signs of Safety utbildare och gruppledare med bakgrund som socialsekreterare inom myndighetsutövning för barn och unga. Nova har en gedigen praktisk erfarenhet av säkerhetsplanering, ord och bildberättelser, nätverksarbete och av de olika verktygen inom Signs of Safety under såväl utredning, vid akutplaceringar, familjehemsplaceringar, hemtagningsutbildningar samt i arbete med ensamkommande barn. Nova fick sin licens som utbildare i Signs of Safety i januari 2019.

Lästips: Om du vill läsa mer om Signs of Safety innan utbildningen (ej nödvändigt) är Novas rekommendation att titta in på: knowledgebank.signsofsafety.net. Dock är all information på engelska. Den arbetsbok som ger bäst introduktion heter Signs of Safety Comprehensive Briefing paper.

Tid och plats: Tid och plats: 10-11 nov samt 23 nov 2021. Utbildningen sker digitalt.

Anmälan senast: 7 oktober 2021 och är därefter bindande

Anmälan extern deltagare

Anmälan intern deltagare

Kostnad:4 785 kr exklusive moms.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara