Signs of Safety - grundutbildning

Utbildningens innehåll:

Dag 1: Introduktion, bakgrund, Signs of Safety som
förhållningssätt och barns delaktighet.
Dag 2: Samtalsmetodik, kartläggning och nätverksarbete.
Dag 3: Lärande organisation, grupphandledning och
uppskattande intervju.

Om Signs of Safety
Signs of Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna
göra bra risk- och skyddsbedömningar och skapa varaktiga
förändringar, är att vi socialarbetare har ett förhållningssätt
som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras
nätverk. Det är i första hand familjerna själva som behöver
tänka igenom sin situation och vad som behöver bli
annorlunda, och det är de som vet vilka lösningar som fungerar
för dem. Signs of Safety är ett lösningsfokuserat,
samarbetsstyrt och nätverksinriktat arbetssätt.


Under de senaste åren har Signs of Safety börjat användas i allt
fler kommuner som stöd i arbetet med utsatta barn och
ungdomar. Modellen utgår från de fyra centrala frågorna vi
hela tiden måste ställa oss i barnskyddsarbetet: Vad är vi
oroliga för? Vad fungerar? Vad behöver hända? Hur tryggt och
säkert är barnet på en skala från 0 till 10? Genom att hela tiden
hålla dessa frågor aktuella sätts barnets situation, utsatthet och
behov i centrum för vårt arbete.


Signs of safety utvecklades i Västra Australien, Perth, under
mitten av 90-talet av Andrew arbetade som terapeut med
familjer och tonåringar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Idag används Signs of Safety modellen världen över bland annat
på Irland, Kanada, USA, Holland, Australien och Storbritannien.
Det pågår forskning och effektstudier på flera håll.

Tid och plats: 9-11 juni 2020 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 22 april 2020 och är därefter bindande

För mer info och anmälan, följ länk nedan

Anmälan för extern deltagare

Anmälan för intern deltagare

Kostnad: 4785 kr exklusive moms

Kaffe för- och eftermiddag ingår

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214