Bild gör din svartsjuka dig arg? måste man gå med på strypsex?

Välkommen till en heldag om våld i ungas
partnerrelationer

Beskrivning: Enligt BRÅ har var femte ung utsatts för brott i en relation och
de förebyggande insatserna har hittills varit för få. I februari
öppnades ungarelationer.se som är Sveriges första nationella
stöd- och kunskapsplattform för att förebygga våld i ungas
partnerrelationer, över 3300 unga har redan tagit kontakt med
chatten.
• Hur ser våldet i ungas partnerrelationer ut?
• Vad är digitalt våld, sexuellt, psykiskt och fysiskt våld?
• Hur påverkas det av tex. porren och populärkulturen?
• Vad berättar de unga själva?
• Vad kan vi göra i vår region för att motverka våldet?

Under föreläsningen ger vi en bild av nuläget, både från
forskning och klinisk praktik samt kunskap och verktyg för att
stärka arbetet med att motverka våld i ungas partnerrelationer. 

 

Föreläsare: Mikis Kanakaris verksamhetsutvecklare & Coach i Stiftelsen
1000 möjligheter. Mikis är utbildad coach och har lång erfarenhet från näringslivet.
Han har också drivit HVB-hem i Nacka kommun och har även arbetat i projekt
med våldsutövare inom kriminalvården och i häktet i Huddinge. Mikis är ansvarig för både utveckling och finansiering av verksamheten samt arbetar med vår verksamhet vänd specifikt mot unga killar.

Tid och plats: 21 november 2019 i Östersund. kl. 09.00 - 15.00 Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 14 november 2019 och är därefter bindande

Dagen är kostnadfri, vi bjuder på fika

Kontaktperson
Carina Frykman,
carina.frykman@regionjh.se

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214