Miljö & bygg

 • 2019-12-16
  Kartor och GIS

  Utbildarna Johan Benjaminsson och Johan Nilsson inleder kursen med att gå igenom de olika stegen i processen - från insamling av data till färdigupprättad karta. Efter att närmare ha gått igenom de pr...
  2020-02-17 09.00
  2020-02-17 16.00
  Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214