Vård, Omsorg & Socialtjänst


 • Vägleda i TAKK - Tecken som AKK

  Ur programmet:
  • TAKK - vad, för vem och varför?
  • TAKK i förhållande till andra former av teckenanvändande
  • Vägleda, utbilda och handleda andra i TAKK
  • Komma igång med TAKK
  • Framgångsfaktorer och fallgropar
  • Men ...  Östersund