Vård, Omsorg & Socialtjänst

 • 2019-06-18
  2 dagars Fördjupningsutbildning i Signs of Safety för chefer, arbetsledare och metodstödjare

  Ur kursens innehåll
  • Vad krävs för en lyckad implementering av Signs of Safety?
  • Grunderna i Signs of Safetys ledarskap
  • Hur skapar vi en arbetsmiljö som främjar lärande och utveckling?
  • Risktrösklar
  • Struktur ...

  2020-01-15 09.00
  2020-01-16 16.00
  Östersund
 • 2019-11-20
  Motiverande samtal (MI) - grundkurs

  Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla
  sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta
  med en person. MI engagerar personen i samtalen samt
  främjar motivation till förändring....

  2020-01-27 09.00
  2019-11-28 15.00
  Östersund
 • 2019-12-05
  Spridningskonferens 2020

  För femtonde året i rad genomförs den årliga spridningskonferensen i samarbete mellan länets
  kommuner, Regione Jämtland Härjedalen och Folkrörelsen mot droger Jämtlands län.
  Sedan hösten 2006 har det på...

  2020-02-06 08.30
  2020-02-06 16.00
  Folkets Hus Östersund
 • 2019-11-20
  Bistånd vid missbruk och beroende samt tillämpning av LVM

  Under denna kursdag ges juridisk vägledning för socialtjänstens handläggning av ärenden för personer med missbruk och beroende.Frågor som kommer tas upp är bl.a. ansvaret att bistå enskilda att komma ...
  2020-02-20 09.00
  2020-02-20 16.00
  Östersund
 • 2019-09-20
  Motiverande Samtal, MI - Fördjupningsdag

  Innehåll Grundutbildningens innehåll fördjupas utifrån deltagarnas frågor och behov. Inför dagen skall deltagarna mailat vad de önskar fördjupa sig i. Innehållet anpassas i möjligaste mån utifrån dett...
  2020-02-24 09.00
  2020-02-25 16.00
  Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214