Flytta till Östersund

Region Jämtland Härjedalen erbjuder en rad tjänster för att underlätta flytt och boende för läkarstudenter inom ramen för Läkarprogrammet fyra studieorter (LP4U) med studieort Östersund.

Boende

För hjälp med bostad så finns Östersundshem, som lovar bostadsgaranti till studenter. För att komma i kontakt med Östersundshem; kundservice, telefon 063-14 04 00 eller mejla info@ostersundshem.se

Ett andra alternativ är Landstingsbostäder som kan hjälpa till med bostad. För mer information se "boende" under "jobb och utbildning" på www.regionjh.se.

Flyttbidrag

Region Jämtland Härjedalen ger flyttbidrag till studerande vid läkarprogrammet vid Umeå universitet som väljer studieort Östersund. Bidrag kan utgå för att ersätta kostnader för anlitandet av flyttfirma (max 10 000 kr) eller för hyrbil (max 6000 kr), hyrsläp (max 6000 kr) samt egenbil (RJH:s schablon för milersättning max 400 km). I de tre sista fallen krävs orginalkvitton och för flyttfirma krävs redovisning av tre oberoende offerter (RJH beltalar aldrig fakturor med RUT-avdrag).

Vid frågor rörandes flyttbidrag kontakta Pelle Håkansson, enhetschef FoU-enheten.