Ansökan årets folhälsoinsats 2019

Ansökan ska vara Regionen tillhanda senast den 28 februari.
Ansökan som ej inkommit till ovan nämnda dag behandlas ej.
Inkomna ansökningar bereds av Regionstyrelsen.

Jag ansöker om stipendiet Årets Folkhälsoinsats 2019:
Jag ansöker om stipendiet Årets Folkhälsoinsats 2019:

Ev. organisation/sammanslutning/offentlig verksamhet etc.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214